8 miljoen voor zorginnovatie

Coöperatie VGZ, Mediq en ABN AMRO zetten hun samenwerking onder de vlag Health Innovations voort. Vanuit een tweede venture capital fonds zal de komende jaren opnieuw 8 miljoen euro in 10 tot 12 startende ondernemingen worden geïnvesteerd.

Het Health Innovation Fund II zal zich richten op bedrijven die zich bezighouden met nieuwe medische technologieën en behandelmethoden, gericht op preventie, zorg en welzijn. Met het eerste fonds zijn reeds 10 investeringen gedaan in veelbelovende bedrijven. Vrijwel alle investeringen presteren naar verwachting.

Volgens de investerende partijen is innovatie niet alleen een voorwaarde om zorg betaalbaar te houden, maar ook om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren. Als belangrijke stakeholders in de sector willen zij dit proces versnellen. Daarom stellen zij risicodragend kapitaal beschikbaar. Het Health Innovation Fund wordt beheerd door Health Innovations. Het fonds wordt ondersteund vanuit het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) door de regeling Technostarter.

[Bron: www.healthinovations.nl]

Delen