Aangepast preferentiebeleid

De Orde van Medisch Specialisten gaf in 2011 de Leidraad doelmatig voorschrijven door medisch specialisten uit, in 2012 gevolgd door een App die het medisch specialisten mogelijk maakt om geneesmiddelen eenvoudig met elkaar te vergelijken. Met de introductie van deze twee hulpmiddelen gaf de Orde aan de discussie over doelmatig voorschrijven nadrukkelijk op de medisch-wetenschappelijke agenda te zetten.

Helaas blijkt de praktijk weerbarstig. “Ondanks de grote inspanningen die de Orde heeft geleverd om het project Doelmatig voorschrijven te implementeren, is er in het voorschrijfgedrag van de medisch specialisten weinig veranderd”, schrijven internist in opleiding Ben de Jong en hoofd ziekenhuisapotheek Hans Peter Bootsma van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Medisch Contact. Op basis van onderzoek naar het voorschrijven van statines in het ziekenhuis, concluderen zij dat meer besparing mogelijk is dan op dit moment wordt gerealiseerd. Maar medisch specialisten zijn bang voor autonomieverlies en stellen dat de kostenbesparing irrelevant is. Bovendien vrezen ze voor afname van therapietrouw. Iets wat te voorkomen is als de zorgverzekeraars meer branded generics inkopen, stellen de auteurs.

Dit laatste is een interessante toevoeging in het licht van de discussie die in de eerste lijn al jaren wordt gevoerd over het preferentiebeleid. Het ligt voor de hand dat de zorgverzekeraars in het verlengde hiervan ook in de ziekenhuizen strenger gaan kijken naar het voorschrijfgedrag. De Jong en Bootsma wekken niet de indruk daar tegen te zijn, maar plaatsen er dus slechts één kritische kanttekening bij.

Delen