Achterhoedegevecht

De strijd om de openbare farmacie heeft eindelijk rechtstreeks de portemonnee van de patiënt bereikt. Directeur Jill Lemmens van de dienstapotheken in Venlo en Roermond laat patiënten contant afrekenen. Ze stelt dat ze dit doet omdat zorgverzekeraars geen kostendekkende vergoeding meer willen betalen. Het is de enige manier om de dienstapotheek voort te zetten, stelt ze. En ze verwacht dat minister Schippers (VWS) uiteindelijk zal ingrijpen, want “ze heeft tenslotte ook een potje voor de huisartsenposten.”

Ik betwijfel of Lemmers en haar collega’s hiermee de strijd gaan winnen. De dienstapotheek trekt te weinig cliënten om rendabel te zijn. De vraag hoeveel mensen bij hun zorgverzekeraar zullen gaan klagen over dat contante betalen, is dus niet zo moeilijk te beantwoorden: te weinig om er conclusies aan te verbinden. En waar slechts een beperkt aantal mensen moeite heeft met de inrichting van het zorgaanbod, heeft de minister heel weinig reden om hierin sturend op te treden.

Het doek lijkt te vallen voor de dienstapotheken, en het wordt tijd om een ander businessmodel te ontwikkelen. Bijvoorbeeld de functie combineren met de poliklinische apotheken die bij verreweg de meeste ziekenhuizen al aanwezig zijn, zoals adviseur Hans Hof op 3 januari opmerkte bij mijn blog van die dag. Het is een optie waarnaar ook de  zorgverzekeraars eerder zullen kijken dan naar herziening van de vergoeding aan apothekers voor het open houden van de dienstapotheek, zoals de KNMP en Stichting Dienstapotheken Nederland voorstellen. Zolang massale volkswoede uitblijft, hebben de zorgverzekeraars onvoldoende reden om dit te doen.

Delen