Actie huisartsen bij VWS

Donderdagmorgen 19 december heeft het huisartsencomité Het Roer Moet Om voor het ministerie van VWS met scheepshoorn en wekkers een wake up call gedaan om ministers De Jonge en Bruins wakker te schudden. De huisartsen besloten tot deze actie omdat de ministers in hun ogen tot nu toe elke verantwoordelijkheid ontlopen om de urgente problemen rond de huisartsenzorg te helpen oplossen.

HRMO stelt dat de ministers geen thuis geven op veelvuldige verzoeken om mee te denken, de Tweede Kamer desgevraagd slechts lieten weten dat ‘huisartsen hun problemen in de regio moeten oplossen’ en afwezig waren bij het zorgbrede debat ‘Zorg voor Samenhang!’ afgelopen zaterdag. Dit terwijl tijdens dit debat, met zorgbestuurders, verzekeraars, zorgverleners en wetenschappers, indringend naar voren kwam dat alle daar geformuleerde oplossingen beginnen bij scherpe politieke keuzes.

‘Met het Kerstreces voor de boeg kunnen deze ministers nu onmogelijk in een politieke winterslaap vervallen’, aldus huisarts Peter de Groof van Het Roer Moet Om. ‘De zorg wacht op cruciale politieke keuzes. Al maanden kaatsen ze elk appèl terug met het mantra dat de zorgpartijen het zelf maar op moeten lossen. En dat terwijl we de afgelopen periode er alles aan gedaan hebben om de ernst van de situatie aan te kaarten, mee te denken over oplossingen – inclusief wat we als zorgpartijen zélf kunnen doen – en de ministers tot actie te bewegen. Ze kunnen niet langer de ogen sluiten voor hun verantwoordelijkheid. Sterker: zij moeten de eerste wakkere stappen zetten. En die bieden wij hen donderdag nota bene op een presenteerblaadje aan.’

Eerder dit najaar sloeg het huisartsencomité alarm over het ‘stille drama’ in de huisartsenzorg: wekelijks loopt bij duizenden patiënten – zoals demente ouderen, patiënten met psychiatrische problemen en chronisch zieken – doorverwijzing naar de juiste zorg spaak. Met alle gevolgen van dien voor deze patiënten, voor de werkdruk van de huisarts en voor de samenleving. Het comité publiceerde een kleine honderd schrijnende praktijkvoorbeelden van huisartsen door het hele land in het boekje ‘Patiënt tussen wal en schip’ en deed een eerste peiling naar de omvang van het probleem. Daaruit bleek dat een huisarts per week gemiddeld genomen drie uur besteedt aan vruchteloze doorverwijspogingen, naar met name, thuiszorg- en verpleeghuisinstellingen, ziekenhuizen, instellingen voor GGZ, jeugdzorg en verslavingszorg en binnen het sociaal domein.

Klik op de pagina om de visie van HRMO in pdf te downloaden

Delen