Advocaat van de duivel

Mensen beginnen zorg te mijden omdat ze bang zijn dat ze die niet meer kunnen betalen. Dat klinkt als een zorgwekkende ontwikkeling en waarschijnlijk is het dat ook. Maar mag ik even advocaat van de duivel spelen?

De waarschuwing dat mensen zorg beginnen te mijden, komt primair van huisartsen en openbare apothekers.  Kunnen zij verborgen argumenten hebben om deze boodschap uit te dragen? Het is niet uit te sluiten. Waar patiënten dreigen weg te blijven, dreigen immers ook inkomsten weg te vallen.

Afgezien hiervan is de vraag hoeveel mensen precies zorg mijden uit financiële overwegingen. Is hun aantal dermate groot dat het nodig is hierop nieuw beleid te ontwikkelen? En is geld de enige reden waarom deze patiënten zorg mijden? Het kan ook zo zijn dat ze de weg naar zorg onvoldoende kennen of dat psychische oorzaken een rol spelen in hun gedrag. Ook hier geldt: het is niet uit te sluiten.

Ik ben niet de duivel en een advocaat ben ik al evenmin. Maar ik begrijp wel dat beleidmakers op grond van het nieuws van deze week zullen zeggen dat ze dit nieuws correct op waarde willen kunnen schatten. Hoeveel patiënten weigeren zorg om financiële redenen? Hebben zij echt geen geld of nemen ze de verkeerde financiële beslissingen? Wat zijn de gezondheidsgevolgen van hun gedrag en hoeveel geld kosten die? Kortom: na de paasdagen zal worden vergaderd over de vraag of er een onderzoek moet komen. Als dit er komt, zullen de onderzoekers een projectplan schrijven en een stuur- en een projectgroep samenstellen. En voordat er dan een rapport uitkomt over het onderwerp, zijn we alweer een hele tijd verder.

Delen