Afslag gemist

Ziekenhuizen missen de afslag naar palliatieve zorg bij patiënten met kanker in de laatste levensfase, stelt longarts Sander de Hosson in Zorgvisie. Vaak wordt in die fase te lang doorbehandeld. Maar over de vraag of hierbij wel of niet sprake is van praktijkvariatie per regio bestaat onduidelijkheid. Volgens een consortium van IQ Healthcare, VUmc en IKNL is dit wel het geval, Volgens Zorginstituut Nederland echter niet.

De Hosson stelt terecht dat het spijtig is dat hiernaar geen verder onderzoek wordt gedaan. “We weten nu niet waarin we precies verschillen”, stelt hij. “Ik had graag de staafdiagrammen gezien van ons ziekenhuis ten opzichte van andere ziekenhuizen.”

Duidelijkheid over verschillen in aanpak palliatieve zorg door ziekenhuizen gewenst

Dat die informatie er niet is, is wel wat meer dan ‘spijtig’. Die informatie is essentieel als basis om te leren van elkaar en dus gezamenlijk tot structurele kwaliteitsverbetering te komen.

Maar op het gebied van palliatieve zorg is natuurlijk al langere tijd meer aan de orde, niet alleen inhoudelijk maar ook financieel. Een publicatie hierover in 2016 in het tijdschrift Medische Oncologie leidde tot Kamervragen, waarna gelukkig wel beweging kwam in dit aspect van de discussie over het onderwerp. Er is nieuwe regelgeving gekomen voor de inzet van het team palliatieve zorg in het ziekenhuis, wat betekent dat de inzet van dit team nu kan worden gedeclareerd. Maar daarmee zijn we er nog niet. Duidelijkheid over de vraag of ziekenhuizen verschillen in de mate waarin ze die palliatieve zorg bieden is natuurlijk ook nodig.

Delen