[Update] Akkoord reorganisatie ggz

Het aantal bedden in ggz-instellingen moet in 2020 met een derde zijn teruggebracht ten opzichte van 2008. Ook de financiering van de sector wordt anders geregeld. Dat is minister Schippers van VWS met verschillende stakeholders uit de branche overeengekomen, meldt Skipr.

Door patiënten met psychische problemen voortaan vaker thuis te behandelen, kan het aantal bedden in ggz-instellingen worden teruggebracht.  Omdat de zorg dichter rondom de patiënt wordt georganiseerd, zal de huisarts hierbij een belangrijkere rol gaan spelen. Van de patiënten wordt verwacht dat zelf meer meewerken aan preventie, zelfmanagement en hun herstel.

Het akkoord is en overeenkomst tussen de minister, zorgaanbieders, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen. Het doel van de afspraken is het temperen van de uitgaven voor geestelijke gezondheidszorg: De groei van de kosten met 5 procent per jaar (zoals in de afgelopen jaren) moet in 2013 en 2014 teruggebracht worden naar maximaal 2,5 procent.

[Update]
Als meer mensen met psychische problemen in de toekomst door huisartsen behandeld worden, moeten huisartsen daar wel meer geld voor krijgen, meldt het ANP, “We moeten goed definiëren wat voor profiel die praktijkondersteuners moeten hebben. Wat wordt precies het takenpakket?” vraagt Arno Timmermans, huisarts en bestuursvoorzitter van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) zich in een reactie af. “Belangrijk is dat de juiste zorg op de juiste plek geboden wordt. Dus dat mensen wel door een specialist behandeld worden als dat nodig is”, aldus Timmermans.

Delen