Amphia Ziekenhuis gaat snijden

Het Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout gaat de beoogde winst voor dit jaar niet halen en gaat daarom fors in de haar (personeels)kosten snijden. Het is onderdeel van een reeks maatregelen.

Een en ander blijkt uit een interne notitie die de ziekenhuisdirectie aan het managementteam van het Amphia stuurde. Door de financiële situatie kunnen de nieuw- en vernieuwbouw in gevaar komen. De ziekenhuisleiding spreekt in de notitie van een ‘zorgwekkende situatie’. De reeds voorgenomen verlaging van de kosten laat te wensen over. “Als wij op dezelfde koers doorgaan, halen we de doelstelling van 9,5 miljoen euro operationeel resultaat aan het einde van dit jaar niet”, schrijft de directie in de notitie. Van dat bedrag was eind augustus slechts 2,3 miljoen euro gerealiseerd. “Vooral de personele kosten laten een sterke overschrijding van de begroting voor 2012 zien.”

De ziekenhuisleiding  noemt  een bedrag van 5,3 miljoen euro aan meerkosten die vooral het gevolg zijn van het extern inhuren van personeel. “Als we niets doen, wordt het financiële resultaat negatief beïnvloed, wordt onze onderhandelingsposititie met zorgverzekeraars ondermijnd en komt onze marktpositie onder druk te staan”, staat in de notitie. De directie hamert op stevig ingrijpen om een gezonde marge op de bedrijfsresultaten te houden. “Dat is een belangrijk signaal richting de banken die daardoor eerder bereid zullen zijn om de bouwplannen te financieren.”

Een toelichting op de maatregelen van bestuursvoorzitter Olof Suttorp is te lezen op  BN/DeStem.

Delen