Apothekers in actie

Elke week gaat in Duitsland bij zes apotheken het licht definitief uit, aldus de voorzitter van ABDA, de Duitse tegenhanger van onze KNMP. De slechte financiële situatie in de farmacie ligt hieraan ten grondslag: de tarieven zijn sinds 2004 niet meer omhoog gegaan, terwijl de algemene kosten met 12 procent zijn gestegen en de personeelskosten met 29 procent.

In Nederland is het aantal openbare apotheken de laatste jaren juist licht gestegen. Blijkbaar is er een markt voor, zou je dan denken. Maar wie de medische vakbladen en nieuwssites leest, weet dat de kentering nabij is. De jaren van de groei van het aantal apotheken ligt achter ons en de krimp dient zich onontkoombaar aan. Ruim een week geleden liet Zorgverzekeraars Nederland weten wat hun leden te doen staat als het zover komt: wel helpen om de apotheekvoorziening overeind te houden, maar niet ten koste van alles iedere apotheek in ons land open houden.

En nu beginnen de consumenten zich te roeren. Zij kunnen zich melden bij de Consumentenbond, die een onderzoek is gestart naar de medicijnverstrekking door de openbare farmacie. De reden hiervoor is duidelijk: steeds meer apothekers laten via de media weten dat het water hen aan de lippen staat. De actie van de Consumentenbond kan dan ook heel belangrijk voor hen worden, want als die laat zien dat consumenten ontevreden zijn over de continuïteit van de farmaceutische zorg, voelen de zorgverzekeraars zich snel genoeg aangesproken om hiertegen in actie te komen. Consumenten zijn immers verzekerden en het moment waarop die kunnen overstappen naar een andere zorgverzekeraar nadert snel. Dit is dus hét moment voor de openbare farmacie om hun cliënten te mobiliseren om hun onvrede uit te spreken over de medicijnverstrekking.

Delen