Artsen roepen op to breder debat in Coronacrisis

“We moeten ons afvragen hoe lang het verstandig blijft om de IC-capaciteit en sterftecijfers  dominant leidend te laten zijn bij de maatregelen die op medisch en maatschappelijk vlak worden genomen. Het  is noodzakelijk om het probleem en de te nemen maatregelen vanaf nu vanuit een breder maatschappelijk en medisch perspectief te benaderen.” Aldus huisartsen en medisch specialisten in een opinie artikel in de Volkskrant online.

Het incorporeren van het risico op een ontregelende ziekte in onze samenleving betekent risico’s  tot op zekere hoogte accepteren. Tot op wélke hoogte is een ethische discussie, die tot dusverre heeft ontbroken. De discussie over uitgangspunten achter gemaakte keuzes, de balans tussen de verschillende maatregelen en hoe de effecten van de maatregelen zich verhouden tot het beloop van de epidemie, hebben onvoldoende plaats kunnen vinden.

Het leidt geen twijfel dat de verlamming van de maatschappij vergaande en langdurige gevolgen heeft voor de volksgezondheid van de bevolking. Restrictieve maatschappelijke maatregelen moeten  proportioneel zijn, dat wil zeggen dat het doel om de omvang van de epidemie in te perken in verhouding staat tot nadelige gevolgen voor de volksgezondheid in de komende jaren.

Normalisatie van de zorg kan pas tot stand komen als we de realiteit accepteren dat het Coronavirus nog vele maanden actief blijft en het daarbij de vraag is of en wanneer er een effectief vaccin beschikbaar komt. Daarbij hoort een gepaste reactie van ons zorgsysteem om verdere gezondheidsschade en onacceptabele wachttijden te voorkomen. Met als insteek dat medische zorg voor COVID-19 patiënten vanaf nu geregeld wordt binnen de totale zorg van een ziekenhuis, verpleeghuis, huisartsenpraktijk en wijkverpleging, zonder dat de noodzakelijke reguliere zorg in de verdrukking komt.

Lees hier de volledige tekst.

Delen