Belang van een businessplan

Businessplanning wordt steeds belangrijker voor zorgprofessionals die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering van een praktijk. Dat stelt Ger Hofstee, decaan van de VvAA Business School, die het programma ‘Maak uw eigen businessplan’ heeft ontwikkeld.

Tekst: Martijn Reinink | Beeld: Shutterstock

Vorig jaar hield de VvAA Business School een enquête over businessplanning onder zestig (para)medici. “Van hen gaf 54 procent aan een businessplan te maken, maar driekwart analyseert de concurrentie niet”, noemt Ger Hofstee, ondernemer en decaan van de school, de voor hem meest opvallende uitkomst. Wat hem ook verbaasde: 80 procent van de ondervraagden liet weten dat hun zorgbedrijf aanbodgericht en niet vraaggestuurd denkt. Zestig procent vond dat hun zorgorganisatie wel een marktgeoriënteerde strategie heeft ontwikkeld, maar dat slechts 16 procent van de zorgmanagers ‘eendrachtig aan de uitvoering daarvan werkt’.

Hofstee concludeert: “Businessplanning doet wel haar intrede in zorgondernemingen, maar wordt in veel bedrijven niet ‘doorgemanaged’. Van de respondenten gaf 80 procent aan dat hun zorgbedrijf groeit in omzet en winst, maar dat die groei toevallig ontstaat. Men is niet doelbewust met de realisatie van de strategie bezig.”

Toepasbaar plan

De resultaten van deze enquête vorm-den aanleiding voor de VvAA Business School een programma te ontwikkelen voor eerstelijns zorgprofessionals die verantwoordelijk zijn of worden voor de bedrijfsvoering van een zorgonderneming. ‘Maak uw eigen businessplan’ heet het vijfdaagse programma. “Het streven is tot een goed en toepasbaar plan te komen, dat pitchbaar is voor bijvoorbeeld aandeelhouders, geldverstrekkers of samenwerkingspartners.”

Dat laatste wordt steeds belangrijker in een vercommercialiserende zorgmarkt, aldus Hofstee. “Het aantal verschaffers van vreemd vermogen neemt toe in de zorg. De meeste zorgbedrijven zijn in staat winst uit te keren; dat maakt de zorg een interessante markt voor investeerders. Om die investeerders aan je te binden, is businessplanning noodzakelijk. Ook zien we steeds meer franchiseketens in de zorg. Denk aan de Sterklinieken Dierenartsen en Ivory & Ivory bij de tandartsen. Als je onder zo’n vlag een onderneming wilt starten, moet je een goed businessplan hebben.”

De meeste zorgbedrijven zijn in staat winst uit te keren; dat maakt de zorg een interessante markt voor investeerders

De meeste zorgprofessionals hebben geen of weinig ervaring met het maken van een businessplan. “Als mensen informeren naar onze opleidingen, vraag ik altijd: wat hebben jullie in de opleiding gehad aan sales, marketing en finance? Doorgaans kijken ze dan alsof ze water zien branden.” Zouden de vakopleidingen voor zorgprofessionals meer aandacht moeten besteden aan deze onderwerpen? “Ik vind wel dat er meer aandacht mag zijn voor klantgericht denken”, antwoordt Hofstee. “Maar voor het vak bedrijfskunde zie ik geen ruimte in zorgopleidingen. Je moet eerst voor je vak worden opgeleid. Wie dat wil, kan die bedrijfskundige kennis later vergaren.”

Basiskennis nodig

Niet elke zorgprofessional die een praktijk wil starten of overnemen, is geïnteresseerd in bedrijfskunde, weet Hofstee. “Maar basiskennis is nodig. Voordat je van start gaat, móet je je verdiepen: wat zijn de trends, wat wil de klant, wat doen de concurrenten, wat kan ik daarvan leren en hoe kan ik me onderscheiden? En wat is mijn ambitie: wil ik klein, solistisch en wendbaar zijn of aanhaken bij een grote groep? En hoe ga ik dat dan doen?” Volgens Hofstee wordt het alleen maar leuker in de zorg. “De invloed van de overheid neemt af. Ondernemerschap neemt toe. De vrijheidsgraden om te ondernemen worden bovendien ruimer. Dat vraagt om creativiteit, om durf én om een goed businessplan.”

De vijfdaagse training ‘Maak uw eigen businessplan’ vindt plaats op 21, 22 en 23 maart en 19 en 20 april. Meer informatie en aanmelden: vvaa.nl/bedrijfskundeindezorg.

 

Delen