Beroep onder de loep – Arts Verstandelijk Gehandicapten

Fleur Boot (38) uit Delden heeft tijdens haar studie geneeskunde nooit gehoord van de Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG): “Het specialisme bestaat pas sinds 2000 en er is nog veel onbekend. Dat maakt het ook zo leuk, er is nog veel te onderzoeken en te verbeteren.”

Tekst: Andrea Linschoten | Beeld: De Beeldredaktie/Rik Nederstigt

Een AVG biedt langdurige zorg of werkt op een polikliniek en houdt zich bezig met complexe zorgvragen als gedragsproblemen, epilepsie, autisme en syndroomgerelateerde problematiek voor mensen met een verstandelijke beperking. Er zijn nu 260 AVG’s in Nederland. Fleur: “Dat is veel te weinig.”

Fleur vertelt over het specialisme: “Omdat patiënten zich niet goed kun-nen uiten, is het vaak een hele puzzel om uit te vinden wat er aan de hand is. Soms onderzoek ik een patiënt met agressief gedrag en dan blijkt dat hij last heeft van een ontstoken kies. Mensen met een beperking zijn eerlijk en nuchter en hebben geen filter. Dat leidt vaak tot leuke situaties.”

Fleur Boot: ‘Patiënten hebben geen filter’

Kenmerkend voor het werk is – behalve de bijzondere doelgroep – dat je ook te maken hebt met familie en begeleiders en dat je multidisciplinair werkt. Fleur heeft onder meer contact met gedragswetenschappers, fysiotherapeuten, logopedisten en diëtisten. Je biedt brede zorg met alle aspecten van geneeskunde en er is meer tijd voor het patiëntcontact: “Het contact met een verstandelijk beperkte patiënt vraagt meer tijd, dat red je niet in tien minuten.” Verschil met het werk van een huisarts is volgens Fleur dat de huisarts vraaggestuurd werkt, naar aanleiding van specifieke klachten. “Wij werken vaak preventief, omdat iemand met een verstandelijke beperking zijn klachten niet of anders presenteert.” Fleur doet naast haar werk ook onderzoek: “In samenwerking met de WHO onderzoek ik hoe toegang tot hulpmiddelen voor mensen met een verstandelijke beperking in ontwikkelingslanden te verbeteren is. Voor mij is dat een mooie combi.” 

Delen