Bestuurlijke fusie VUmc en AMC

Het AMC en VUmc zijn van plan bestuurlijk te fuseren en willen op een aantal gebieden zeer intensief gaan samenwerken. De beoogde alliantie zal worden geleid door één raad van bestuur, die ontstaat door samenvoeging van de huidige twee raden van bestuur.

De plannen hiervoor zijn door de twee Amsterdamse ziekenhuizen gepresenteerd. Op lange termijn overwegen AMC en VUmc huisvesting op één locatie. In de tussentijd blijven de twee instellingen bestaan, maar worden in belangrijke mate aanvullend aan elkaar.

De AMC-VUmc alliantie zal worden geleid door één raad van bestuur. Er wordt gestreefd naar betere patiëntenzorg en doelmatiger gebruik van mensen en middelen. Het AMC neemt de verantwoordelijkheid voor de zorg rond moeder en kind, het VUmc ontfermt zich over de verantwoordelijkheid voor neurologie en neurochirurgie.

Verder komt er één Amsterdams academisch oncologisch centrum met op elkaar afgestemde (snel)diagnostiek en behandeling. Beide ziekenhuizen blijven volledige spoedeisende hulp bieden met specifieke op elkaar afgestemde profielen.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) moet de bestuurlijke fusie nog goedkeuren. Samen hebben AMC en VUmc 15.000 medewerkers en behandelen ze jaarlijks 500.000patiënten. Aan de twee instellingen studeren ruim 5000 geneeskundestudenten.

Delen