Bezield werken

Veel jonge zorgprofessionals willen op een andere manier invulling aan hun vak geven, zodat de werkdruk vermindert en ze met meer plezier hun werk kunnen doen. VvAA gaat deze young professionals ondersteunen. 

Tekst: Andrea Linschoten | Beeld: Shutterstock

VvAA, DJS, LAD en LOVAH slaan de handen ineen en faciliteren een initiatief waarbij jonge dokters (aios, anios en jonge klaren) samenwerken aan meer werkplezier en mentale fitheid. Doel is dat deze én volgende generaties zorgprofessionals met plezier in een veilige omgeving hun werk kunnen doen, samen met ervaren collega’s. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderschrijft dit doel. Op 20 november komen 80 jonge artsen bij elkaar om deze beweging verder vorm te geven.

Het aantal jonge artsen met burn-outklachten is hoog. Uit een enquête, uitgevoerd door De Jonge Specialist in 2018, bleek dat 19 procent van de aios kampt met burn-outklachten. Belangrijke factoren die aan deze klachten ten grondslag liggen, waren (onder meer) hoge werkdruk en verstoring van de werk-privébalans. Wanneer er sprake was van burn-outklachten, gaf ruim 40 procent aan onvoldoende te kunnen herstellen. De jonge artsen zijn wel zeer bevlogen en de grote meerderheid is trots op het vak dat zij beoefenen. Ondanks die hoge mate van bevlogenheid, gaf 20 procent aan niet meer voor de studie geneeskunde te kiezen wanneer zij opnieuw deze keuze zouden moeten maken. Ook overwoog de helft van de aios op enig moment in de opleiding om ermee te stoppen. 

‘We kunnen op een positieve manier bijdragen aan verandering’

Aios chirurgie en VvAA-bestuurslid Thomas Schok licht het nieuwe initiatief toe: “We zien dat jonge zorgprofessionals klaar zijn met de manier waarop het vak nu ingevuld wordt. Met deze beweging kunnen we op een positieve manier bijdragen aan verandering. In de bijeenkomst gaan we inventariseren (en later ook op een wetenschappelijke manier onderbouwen) waar we ons op moeten focussen. Daarvoor hebben we de zorgprofessionals nodig.”

Tijdens deze bijeenkomst gaan aios, anios en jonge klaren onder leiding van Kiki Lombarts (hoogleraar Professional Performance) en Antoinette de Bont (bijzonder hoogleraar Sociologie van Innovaties in Zorg) met elkaar in gesprek aan de hand van vier domeinen: persoonlijke veerkracht, organisatie van zorg, cultuur en welzijn en tot slot zingeving. De opgedane inzichten van de avond vormen de basis voor een breder kwantitatief onderzoek dat via de achterban van de samenwerkende partijen uitgezet zal worden. De beweging start vanuit de jonge dokters, maar in een volgend stadium zullen ook de meer ervaren generaties huisartsen en medisch specialisten aansluiten en meedenken. In het vervolgtraject daarna haken ook andere beroepsgroepen aan. 

Op 20 november is er plek voor 80 mensen, waarbij ook gekeken wordt naar spreiding over het land en de verschillende specialismen. Bestuurslid Schok: “Niet iedereen zal hierbij aanwezig kunnen zijn, maar jonge dokters die zich aanmelden, worden bij de beweging betrokken. Dus meld je aan, dan kun je deel uitmaken van de verandering.”

Iedereen die interesse heeft in de beweging, kan zich via de kick-off-pagina op vvaa.nl aanmelden.

Delen