Bezieling zorgprofessionals stabiel - Arts en Auto

Bezieling zorgprofessionals stabiel

Het VvAA-bezielingsonderzoek 2017 (eerder gehouden in 2014 en 2015) laat zien dat zowel het percentage zorgverleners dat vol bezieling werkt als het percentage zorgprofessionals dat met burn-outklachten kampt, licht is gestegen (respectievelijk 0,5 en 0,8 procent). De middengroep (een kleine 65 procent) werkt ‘gemiddeld productief: ze presteren voldoende maar blinken niet uit’.

Een belangrijke oorzaak van burn-outklachten is de mate waarin men zich beperkt voelt door regels en procedures. Van de bijna 3000 respondenten geeft 82 procent aan regelmatig, vaak of altijd te maken te hebben met overbodige regels, procedures en voorschriften. De zorgverzekeraar wordt door alle beroepsgroepen genoemd als grootste bron van regeldruk. Voor de onderzoekresultaten zie vvaa.nl/bezieling.