Bijdragen aan verandering

Na de eerste Schrapconferentie (Ont)Regel de Zorg vorig jaar november, waar zorgverleners en andere betrokken partijen uit de zorg een start maakten om overbodige regels in de zorg te verminderen, werken de verschillende groepen nu in schrapsessies aan concrete verbeterpunten. Apotheker Manon Bartels: “We hebben echt iets goeds in handen.”

Tekst: Andrea Linschoten

 

Apotheker Manon Bartels (47) uit Houten is een van de deelnemers aan de schrapsessies. Ze wilde zelf iets doen aan de toegenomen regeldruk. Bartels vertelt: “Ik ben op zoek gegaan naar een podium. Toen ik hoorde over de schrapsessies bij VvAA wist ik: dit is wat ik zoek. Hier kan ik helpen om iets te veranderen. Mensen vroegen me waar ik aan begon, maar ik krijg er zo veel energie van. Er komt echt een beweging op gang, we hebben absoluut iets goeds in handen met (Ont)Regel de Zorg.”

Medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, apothekers, psychiaters en wijkverpleegkundigen stellen per beroepsgroep een eigen actieagenda op. In ruim twintig ‘schrap- en verbetersessies’ formuleren zij – met verzekeraars, beroepsverenigingen en toezichthouders – concrete schrapsuggesties en verbeterplannen.Zij kunnen daarbij rekenen op de steun van het ministerie van VWS. Dat bleek uit de woorden van minister Hugo de Jonge, die op 30 januari bij VvAA in Utrecht het startsein voor de schrapsessies gaf. “Regels zijn bedacht met goede bedoelingen, om logische redenen, maar ze moeten niet als uitwerking hebben dat je aan het turven bent”, zei De Jonge. “Want niemand heeft voor de zorg gekozen vanwege een voorliefde voor papier en Excel.”

‘Niemand heeft voor de zorg gekozen vanwege een voorliefde voor papier en Excel’

De minister gaf de zeven beroepsgroepen een duidelijke boodschap mee: “Vraag je bij de verschillende regels af: wat gaat er mis als ik het niet meer doe? Dan kom je soms misschien tot de conclusie dat een regel niet leuk is, maar wel belangrijk. Dan kun je nog kijken: moet het in deze vorm, in deze uitgebreidheid? Of kan het beter, handzamer, praktischer? Bij andere regels blijkt mogelijk dat het effect alleen ‘papier’ is. Die regels moeten we schrappen. Dus: snappen of schrappen, en er dan ook echt mee kappen.”

Vorm van het doosje

Bartels is druk aan het werk met haar schrapgroep: “Als apothekers kijken we nu welke regels nog nuttig zijn.” Als voorbeeld van zaken die zij zou willen veranderen, noemt zij het preferentiebeleid. “Met patiënten ben ik meer in gesprek over vergoedingen of de vorm van het doosje dan over de zorg zelf.” Andere voorbeelden zijn de machtigingen voor specifieke medicijnen (de bijlage 2-formulieren) en de opiatenregistratie. Bartels: “Bij elke regel bedenken we van wie deze komt, wie we erbij nodig hebben en hoe we het voor elkaar kunnen krijgen om de regel aan te passen of te schrappen. Dat is per onderwerp weer anders. Het is leuk om te bedenken hoe we die veranderingen voor elkaar krijgen.”

[/box]Deze maand worden de eerste resultaten met het ministerie van VWS besproken. Meer informatie vindt u op vvaa.nl/ontregeldezorg

Delen