Bloggen bij Arts en Auto

Artsenauto.nl biedt professionals uit de zorg een podium om hun visie op de medische wereld of commentaar op actuele ontwikkelingen in hun vakgebied onder de aandacht te brengen. Dit kan door te reageren op een van de vele blogs op onze website van professionele zorgjournalisten, VvAA-deskundigen of betrokken collega’s, maar ook door zelf een blog te schrijven.

Het bloggen door externe auteurs gebeurt op persoonlijke titel; de mening van de blogger weerspiegeld nadrukkelijk niet de visie van de redactie van Arts en Auto of van VvAA. Het staat de blogger daarbij ook vrij te schrijven wat hij wil en waarover hij wil, mits het een onderwerp uit het zorgveld betreft, en mits het niet om pure medische vakinhoud gaat (Dit valt niet onder het aandachtsveld van Arts en Auto, dat geen medisch vakblad is, maar zich richt op alles wat de medisch professional rond zijn vak en naast zijn werk bezighoudt).

De blog wordt voor plaatsing geredigeerd door een van de eindredacteuren van Arts en Auto. Hierbij worden eventuele spel- en stijlfouten gecorrigeerd en wordt de tekst in lijn gebracht met de stijlregels van Arts en Auto. Mocht een aanpassing dieper ingrijpen in de structuur van de tekst, of wanneer er onduidelijkheid bestaat over wat de auteur precies wil zeggen, dan neemt de eindredactie contact op om te overleggen. Het laatste woord over de inhoud van de tekst ligt altijd bij de blogger.

De redactie behoudt zich het recht voor om een blog niet te plaatsen wanneer deze qua vorm of taalgebruik indruist tegen de normen en waarden van de titel. Ook op de man spelen, het uitvechten van een persoonlijke vete, het voeren van een individuele kruistocht, of het maken van reclame kan voor de redactie reden zijn om een blog niet te plaatsen. In al deze gevallen zal de redactie contact met de blogger opnemen om haar standpunt te verduidelijken en te overleggen over tekstaanpassingen waarmee een blog eventueel alsnog kan worden geplaatst.

Arts en Auto biedt hiermee een podium waarop een blogger zijn ideeën kwijt kan en waar lezers in de reacties met elkaar kunnen debatteren. De blogger blijft altijd eigenaar van zijn eigen bijdrage: de auteursrechten blijven altijd bij de schrijver liggen.

Wilt u bloggen?
Neem dan contact op met de redactie van Arts en Auto via webredactie@artsenauto.nl. U  kunt ook een van de redacteuren rechtstreeks benaderen. U vindt hun mailadressen op https://www.artsenauto.nl/redactie.

Wat hebben we van een blogger nodig?

  • Een recente foto voor bij het blog
  • Een kort bijschrift met naam en relevante achtergrond en functieomschrijving

Waaraan moet een blogtekst voldoen?

  • Kop: maximaal 30 tekens, inclusief spaties
  • Lengte tekst: 300 tot 650 woorden
  • Stijl: schrijf kort en bondig, en verdeel de tekst over alinea’s van maximaal zo’n 100 woorden; dit maakt het lezen van de tekst vanaf een beeldscherm een stuk prettiger.

Aanvullende mogelijkheden

  • In de tekst kunnen links naar bronteksten worden geplaatst. Wanneer u die met de tekst meestuurt, zorgt de webredactie ervoor dat ze aanklikbaar worden.
  • Het is ook mogelijk beeld en video te plaatsen. Bij het gebruik van beeldmateriaal moet rekening gehouden moet worden met copyrights van derden; Arts en Auto zal de kosten daarvan niet dragen, of slechts na overleg.

Aanleveren kopij

mailto:webredactie@artsenauto.nl, o.v.v. blog.