‘Blunderende arts op non-actief’

Artsen tegen wie een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg loopt naar missers, moeten volgens de VVD in afwachting van de uitkomst op non-actief worden gesteld, zo melden de liberalen op hun website.

 

 

Hiervoor moeten het medisch tuchtrecht en het beroepsgeheim op de schop. Een en ander is te lezen in een initiatiefvoorstel van regeringspartij VVD, dat deze week wordt gepresenteerd. Volgens de Kamerleden Mulder en Van Veen kunnen met meer aandacht voor patiëntveiligheid jaarlijks 1600 tot 2300 sterfgevallen worden voorkomen.

Zo moet de meldplicht bij een niet-natuurlijke dood worden verruimd en zouden zorgverleners verplicht incidenten in het medisch dossier van de patiënt moeten melden. Foute registratie kan als ’valsheid in geschrifte’ via het strafrecht vervolgd worden. Het medisch beroepsgeheim moet zo worden aangepast, dat artsen met elkaar mee kunnen kijken in geanonimiseerde patiëntendossiers.

Delen