Brandbrief: Apothekers kopje onder

De KNMP roept de Tweede Kamer op snel een einde te maken aan de tendens dat de farmaceutische zorg aan patiënten onder grote druk staat. Veel apothekers is het water tot aan de lippen gestegen en onder patiënten is beroering ontstaan. Dat schrijft voorzitter Jan Smits van de KNMP in een brandbrief aan de Tweede Kamer ter voorbereiding op een Algemeen Overleg Geneesmiddelen in de Kamer op woensdag 12 december 2012. 

Volgens de KNMP vertoont het op 1 januari 2012 ingevoerde systeem van gereguleerde marktwerking in de farmacie – met de zogeheten prestatiebekostiging en vrije prijzen – ernstige tekortkomingen. Hierdoor zou van de door de minister van VWS beoogde innovatie en verbetering van de farmaceutische zorg aan patiënten amper iets terechtkomen.

Zo wijst de KNMP op prijsrisico’s die op de apothekers worden afgewenteld, het gebrek aan transparante prijzen, de uiterst geringe inkoop van zorgverlening door zorgverzekeraars en de administratieve rompslomp en verspilling. Bovendien is het voortbestaan van veel zogeheten dienstapotheken (avond- en nachtdiensten) onzeker geworden door onenigheid met zorgverzekeraars over de contracten.

Lees verder bij KNMP.

Lees hier de brandbrief aan de Tweede Kamer. (pdf)

 

Delen