Budgetpolis schendt grondrecht

De nieuwe budgetpolis waarvoor minister Schippers (VWS) pleit, schendt niet het grondrecht van rijken, maar wel dat van armen. Dat stelde advocaat Gerard Spong tijdens het debat rond de vrije artsenkeuze dat BNR nieuwsradio in samenwerking met VvAA op woensdag 4 juni in de Nieuwe Kerk in Den Haag organiseerde. De advocaat was daarbij kort en onaangekondigd aanwezig.

 

Volgens Spong is de vrije artsenkeuze vastgelegd in Nederlandse wetten en is het een uitvloeisel van een handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Spong: “In het handvest, een soort verdragsrechtelijke compilatie van Europese grondwetten, staat dat in het kader van de geneeskunde sprake moet zijn van een vrije en geïnformeerde toestemming van een patiënt om een behandelrelatie met een zorgprofessional aan te gaan. Dat grondrecht komt onder spanning te staan, als de zorgverzekeraar gaat bepalen welke arts jou wel of niet mag behandelen.”

Spong meent dat het aan banden leggen van de vrije artsenkeuze vooral minder draagkrachtige patiënten in een positie brengt waarin ze niet echt een keuze meer hebben en dat zij daarmee, financieel noodgedwongen, in “de wurggreep van de zorgverzekeraar komen.”. Daarmee wordt het grondrecht volgens de advocaat aangetast.

Minister Schippers van Volksgezondheid wil, met oog op kostenbeheersing in de zorg, dat zorgconsumenten in mindere mate kunnen gaan bepalen naar welk ziekenhuis zij gaan en door welke arts zij zich laten behandelen. Na groeiend protest tegen de plannen kwam Schippers onlangs met de ‘budgetpolis’. Bij deze, goedkopere, variant bepaalt de verzekeraar welke zorgaanbieder de behandeling doet.

Over enige tijd debatteert de Tweede Kamer over het vraagstuk rond de vrije artsenkeuze.

 

4 Reacties Reageer zelf

 1. Ruud Noordman
  Geplaatst op 5 juni 2014 om 16:06 | Permalink

  Met die budgetpolis is het precies zoals ik het eerder in deze rubriek benoemde met ‘restitutie-polis’.
  Vreemd om in een eerdere aflevering van deze rubriek te lezen dat de gezondheidszorgverzekeringsstructuur in Nederland verschilt met alle andere europese landen terwijl ik mij meen te herinneren dat de invoering van het huidige systeem en het verlaten van de ‘ziekenfondsstructuur’ nodig zou zijn, volgens de toenmalioge regering, vanwege de Europese regelgeving. Helaas heb ik geen tijd ervoor (dwz anmdere zaken zijn dringender) anders zou ik de Handelingen van de 2e kamer er wel eens op na willen slaan. Wie weet er meer van?

 2. Paul van den Berg
  Geplaatst op 5 juni 2014 om 17:50 | Permalink

  Niet de zorgverzekeraar gaat de behandelrelatie aan maar de patiënt.
  Dus de patiënt zal moeten bepalen wie hem gaat adviseren/begeleiden. De zorgaanbieder zal zijn te berekenen tarief moeten afstemmen op ’n markt conform tarief,of ’n gangbaar DBC tarief.De zorgverzekeraar heeft de taak daarop toe te zien.Niet meer en niet minder.

 3. Kaspar Mengelberg
  Geplaatst op 5 juni 2014 om 18:24 | Permalink

  Het voorstel van de minister van VWS is niet meer dan een politiek-retorische truc. Het is in strijd met het huidig wettelijk recht op vrijheid van zorg/artsenkeuze voor iedere burger op grond van art. 13 Zorgverzekeringswet. Het kan alleen geïmplementeerd worden na afschaffing (‘wijziging’) van dit wetsartikel, conform de wens van de coalitie. Een belangrijk recht zal hiermee aan de burger ontnomen worden. Financiële en beleidsmatige machthebbers doen in samenwerking met de grote verzekeraars hun uiterste best dit te verbloemen. Het gaat hen om de vergroting van de sturingsmacht van de verzekeraars. Het ministeriële voorstel moet in dit licht worden bezien.

 4. Koopman
  Geplaatst op 5 juni 2014 om 19:45 | Permalink

  Ik vraag me af of het juridisch houdbaar is – ook in dit kader- om met een budget te werken: die vraag kon het ministerie, de ACM en de NZA niet beantwoorden. Ik denk dat dit niet ka en toch doen verzekeraars het.
  Zou goed zijn om uit te zoeken