Cijfers zonder inhoud

Een opvallende uitkomst van de NPCF-meldactie (pdf): zo’n 43 procent van de 12.000 deelnemers hieraan noemt de eigen kosten voor zorg als belangrijkste reden om zorg uit te stellen of te mijden. Ze kunnen de zorg niet betalen (42 procent) of ze krijgen problemen door de verhoging van het eigen risico (39 procent). Ook onderzoek van TNS/Nipo onder artsen en patiënten laat zien dat patiënten zorg mijden vanwege dat eigen risico.

Waarom opvallend? Omdat onderzoeksbureau Panteia in opdracht van de gemeente Tilburg recent eenzelfde onderzoek hield en daarbij tot een heel andere uitkomst kwam: de verhoging van het eigen risico naar 350 euro speelt slechts voor een paar procent van de mensen een rol in de overweging om wel of niet naar de arts te gaan. Het verschil tussen een paar procent en 39 procent is onlogisch groot. Is het te verklaren uit de vraagstelling? De interpretatie van de resultaten? Deze vragen zijn een vervolgonderzoek waard, want het is in ieder geval niet te verklaren uit de plaats waar het onderzoek van Panteia plaatsvond. Tilburg is een gemiddelde gemeente in Nederland.

Afgezien daarvan leveren beide onderzoeken hoe dan ook uitkomsten op waarmee beleidmakers niets kunnen. De enige vraag die er werkelijk toe doet, is de vraag of het uitstellen of mijden van zorg leidt tot (latere en eventueel grotere) gezondheidsproblemen en dus hogere kosten. Zo ja, dan zijn we verkeerd bezig. Zo nee, dan moeten we vooral doorgaan op de ingeslagen weg.

Delen