Co-schapplaatsen huisartsgeneeskunde nodig

Het Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS) signaleert dat er voor co-assistenten een tekort is aan plaatsen voor de verplichte stage huisartsgeneeskunde.

Daarom doet Michelle Lobeek, voorzitter van het IMS, een oproep: “Om overbelasting te voorkomen van praktijken die wel co-assistenten begeleiden, vragen we huisartsen te overwegen een plaats beschikbaar te stellen. Het begeleiden van een co-assistent brengt namelijk veel positiviteit met zich mee, zoals enthousiasme, kennis vanuit de academie, nieuwe inzichten en diversiteit.” Huisartsen die een co-schapplaats overwegen, kunnen contact opnemen met de betreffende faculteit in hun regio. Het IMS is een medezeggenschapsorganisatie voor medisch studenten. interfacultairmedischstudentenoverleg.nl

Delen