Coalitie voor aanpak complexe jeugdproblematiek

De IGJ, Kinderombudsman, Nationale Ombudsman, Nederlandse Zorgautoriteit en Raad voor volksgezondheid & Samenleving maken zich grote zorgen over de problemen in de complexe jeugdzorg. Ze gaan daarom hun expertise combineren om de weerbarstige systemen en hardnekkige patronen in beweging te krijgen. Door hun coalitie willen zij de zorg voor kinderen en gezinnen duurzaam verbeteren en een handreiking doen waar de verbetering nu nog stagneert. 

Tekst: Katrijn van Berkum en Timo van Oosterhout

De vijf organisaties hebben in het document Samen verder drie speerpunten benoemd voor het nieuwe kabinet die de volle aandacht moeten krijgen. 

De zorg die nodig is, moet toegankelijk zijn. Discussie of onduidelijkheid over ‘wie betaalt?’ mag niet leiden tot het uitblijven van passende zorg. Budgetplafonds, tekorten en wel of geen contract zijn geen geldige reden voor het uitblijven van de juiste zorg. 

Het bereiken van de leeftijd van achttien jaar mag niet langer reden zijn voor jongvolwassenen om in de problemen te komen. Laat de leeftijdsgrens 18-/18+ irrelevant worden, zodat zorg en begeleiding op passende wijze voortgezet worden en er geen kunstmatige breuk (met alle gevolgen van dien) ontstaat. 

Een systematische, integrale aanpak van problemen moet de norm worden. Als kind en gezin niet worden betrokken bij het bepalen van wat er nodig is, dan gebeuren vaak niet de goede dingen. Net als wanneer het kind (of de ouders) ‘los’ van de gezinscontext worden gediagnosticeerd. Voldoende handelingsruimte en -bevoegdheid voor professionals zijn hiervoor belangrijke voorwaarden; aanbieders, gemeenten en landelijk betrokken partijen zijn hierop aanspreekbaar. 

De coalitie zal in de komende periode ‘samen verder-sessies’ organiseren, waarbij professionals, ervaringsdeskundigen, aanbieders, gemeente en het rijk worden betrokken. Op die manier hoopt de coalitie nog beter in kaart te brengen wat de belemmerende factoren zijn en hoe die kunnen worden weggenomen. 

Het document Samen verder. Kinderen en gezinnen met complexe problemen verder helpen kunt u vinden op de website van de IGJ.

Senior jurist Katrijn van Berkum en advocaat Timo van Oosterhout zijnwerkzaam bij stichting VvAA Rechtsbijstand

Delen