Concentratie

31 ziekenhuizen stoppen met complexe kankeroperaties – vooral blaas- en maagkankeroperaties – omdat ze niet kunnen voldoen aan de steeds strenger wordende volume- en kwaliteitsnormen hiervoor. De druk op concentratie van hoogcomplexe zorg werpt dus zijn vruchten af. Voor de patiënten een belangrijke ontwikkeling, en ook niet een waartegen ze heel veel bezwaar zullen hebben. We weten immers dat patiënten best bereid zijn om wat verder te reizen, als daar tegenover staat dat de kwaliteit van het verder weg gelegen zorgaanbod hoger is.

Bovendien is verder weg geopereerd worden niet hetzelfde als verder weg behandeld worden gedurende het gehele behandeltraject. Het ziekenhuis dichtbij kan de patiënt verwijzen naar het verder weg gelegen ziekenhuis voor de operatie, en aansluitend het behandelproces weer zelf ter hand nemen.

Verder weg geopereerd worden niet hetzelfde als verder weg behandeld worden

Wel zijn twee dingen hierbij essentieel. Ten eerste dat het behandelteam in het ziekenhuis dichtbij dat de ingreep niet meer uitvoert op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen in behandelopties, om correct te kunnen bepalen wanneer en waar naartoe verwijzing aan de orde is. En ten tweede digitale gegevensoverdracht tussen alle behandelaars (ook in de eerste lijn) die bij de zorg voor de patiënt betrokken zijn.

Ondertussen pleit Ernst Kuipers (bestuurder Erasmus MC en voorzitter NFU) voor nog een vorm van concentratie, namelijk van patiënten die worden behandeld met dure medicijnen. Zij zouden nog slechts in de academische centra behandeld moeten worden, stelt hij. Uit oogpunt van wetenschappelijk onderzoek en van versterking van de onderhandelingspositie met de farmaceutische industrie een begrijpelijk standpunt. Maar het credo ‘dichtbij als het kan, verder weg als het moet’ dat achter die concentratie van kankeroperaties ligt, gaat uit van winst voor de patiënt. Wat Kuipers wil, gaat in eerste instantie over geld en wetenschap. Dat is moeilijker uit te leggen aan patiënten.

Delen