Congres Lidz – Lean op de bühne

Op donderdag 15 oktober vond in het Fulcotheater in IJsselstein het drukbezochte jaarcongres plaats van Lean in de zorg (Lidz).Tijdens Lean op de bühne konden de ruim 200 deelnemers meerdere workshops volgen en via posterpresentaties nieuwe inzichten bij collega’s opdoen. Maar er was ook ruimte voor het bredere perspectief: “Iederéén in de zorg kan het verschil maken.” 

 

Het brede perspectief kwam deze dag van Christel Bassing, die een kijkje gaf in hoe de Efteling omgaat met het begrip gastvrijheid en wat men daar in de zorg van kan leren. Dat een pretpark een geheel andere werkomgeving vormt dan een zorginstelling maakt daarbij volgens haar weinig verschil, want in beide omgevingen gelden dezelfde principes.

Het essentiële punt is dat je je als instelling inleeft in je publiek, stelt Bassing. Het is belangrijk dat je je niet alleen focust op wat je moet doen, maar dat je ook goed let op hoe je dat doet en dat je daarbij de wensen en de behoeften van de gast, of in dit geval de patiënt, centraal stelt. Bassing illustreerde dit met een video van de Cleveland Clinic: Empathy: The Human Connection to Patient Care.

Dit inzicht heeft grote consequenties voor de manier van leidinggeven en het personeelsbeleid, want de medewerkers maken het verschil. Bij de Efteling betekende dit een overgang van een traditioneel autoritaire aansturing van het personeel naar een praktijk van ‘inspirerend leiderschap’. Tijdens sollicitatierondes worden de kandidaten als gast ontvangen, waarbij zij vervolgens in groepsgesprekken beoordeeld worden op hun sociale vaardigheden.

Dagelijks Lean – Ervaringen en geleerde lessen
Tijdens het plenaire deel van het jaarcongres was ook ruimte voor een presentatie van de deelnemers aan de Kennisreis naar de Verenigde Staten die Lidz afgelopen voorjaar in samenwerking met VvAA organiseerde. Zij vertelden hoezeer zij door de reis geïnspireerd waren en hoe zij opgedane inzichten al direct na terugkomst in de eigen praktijk zijn gaan toepassen. In Arts en Auto verscheen eerder het onderstaande artikel over deze reis.

Klik op de afbeelding om het artikel te lezen (pdf).

Delen