Congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg

Vooruitgang wordt vooral geboekt als je buiten de kaders durft te treden. Het 8e congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg, op 21 november in Zeist, wil met een programma van workshops en sprekers deelnemers inspireren om grenzen te verleggen.

Het congres richt zich op vrouwen met een functie in een Raad van Toezicht, werkzaam als directeur-bestuurder of met een hogere staf- of lijnmanagementfunctie binnen een zorgorganisatie. vrouwelijkeleidersindezorg.nl

Delen