Corona als testcase

Godfried Bogaerts, directeur van BeterDichtbij, ziet ineens een toenemende belangstelling onder zorgprofessionals voor zijn app voor digitaal contact tussen arts en zorgverlener. Ziekenhuizen voeren nu systemen voor patiëntcontact op afstand versneld en op grote schaal in, constateert hij. In huisartskringen zien we eenzelfde beweging bij huisartsenpost Eemland. Patiënten moeten hun consult digitaal voorbereiden, waarna dit vervolgens kan worden afgehandeld door chatten of videobellen.

Een ander waardevol initiatief zien we van het OLVG in Amsterdam, dat een corona check app ontwikkelde, in samenwerking met Luscii. De app ondersteunt de triage van het ziekenhuis door patiënten zelf al gegevens te laten invoeren. Een aanpak die – net als bij die van huisartsenpost Eemland – tijd bespaart en de patiënt meer eigen verantwoordelijkheid en regie geeft.

Ziekenhuizen voeren nu systemen voor patiëntcontact op afstand versneld en op grote schaal in

We weten dat Nederland niet bepaald een koploper is in het omarmen van eHealth-toepassingen, maar nu zien we dus ineens een heel snelle acceptatie. Gabriëlle Spijer, radiotherapeut-oncoloog en ondernemer, heeft dan ook een punt als zij stelt corona te zien als een testcase voor excellente zorg op afstand. Dianne Jaspers, medisch directeur van huisartsenpost Eemland, lijkt dit met hem eens te zijn als ze zegt dat de coronacrisis duidelijk maakt welke bijdrage eHealth-oplossingen kunnen bieden. Het is te hopen dat dit besef vaste grond onder de voeten heeft gekregen tegen de tijd dat de coronacrisis is uitgewoed.

Delen