COVID-vaccins van Janssen

Zonder tegenslagen zal het vaccin tegen COVID-19 van Janssen Pharmaceutica (Leiden) beschikbaar komen in de tweede helft van 2021. Janssen garandeert de levering van 200 miljoen doses voor de hele Europese Unie, waarvan 7,8 miljoen voor Nederland.

Nederland neemt deze hoeveelheid af zodra het op de Europese markt wordt toegelaten en heeft een optie op nog eens 7,8 miljoen doses. 

Het vaccin vereist één injectie per persoon, waar andere kansrijke vaccins veelal twee injecties vereisen. Overigens werd halverwege oktober de verdere ontwikkeling van het vaccin gepauzeerd om onderzoek te doen naar de oorzaak van onverwachte ziekte bij één van de proefpersonen (bij het ter perse gaan van dit nummer was nog niet bekend of de ontwikkeling is hervat).

Delen