CVZ gaat ggz-rapport aanpassen

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) gaat op korte termijn opnieuw om de tafel met de belangrijkste ggz-koepelorganisaties. De nieuwe gespreksronde moet leiden tot een nieuwe versie van het conceptrapport Geneeskundige GGZ, deel 2.

Afgelopen vrijdag vergaderde de Adviescommissie Pakket van het CVZ over het conceptrapport. Enkele ggz-professionals hadden op deze bijeenkomst felle kritiek op met name de wetenschappelijke onderbouwing van het rapport. De commissie verontschuldigde zich voor de ontstane verwarring en trok het boetekleed aan. Zij gaf toe dat gedurende het schrijfproces ‘het veld’ te weinig was meegenomen. Een nieuwe gespreksronde met de belangrijkste koepelorganisaties in de ggz moet leiden tot een aangepaste versie van het rapport.

Tegelijkertijd blijft de commissie van mening dat ggz-professionals in onvoldoende mate onderscheid maken tussen een klacht en een stoornis. Commissielid Heleen Depuis trok tijdens de vergadering nog eens fel van leer: “Ik vind er wel een lans voor te breken dat een aantal zaken uit de ggz-zorg wordt gehaald. Als de ggz-professional niet duidelijk kan maken waar de afkappunten van een behandeling liggen, heeft-ie een groot probleem. Als de ggz-professional geen eigen verantwoordelijkheid neemt, neemt de overheid de regie over.”

Arnoud van Buuren, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Psychologen en Psychotherapeuten stoort zich aan de harde taal van de Commissie: “Het CVZ verslikt zich hier volledig: de psychotherapie heeft juist bijgedragen aan een veel genuanceerder wijze van kijken naar mensen met psychische problemen.”

Het conceptrapport, dat medio maart als advies aan minister Schippers van VWS zal worden aangeboden, zorgde de afgelopen week voor veel commotie in de ggz. Veel behandelingen zouden, volgens het rapport, niet langer als ggz-zorg maar uit andere potjes betaald moeten worden. Hierdoor zouden de behandeling van onder andere dementie, delirium en depressieve klachten na een scheiding niet langer worden vergoed.

Delen