Dappere dokters aan tafel in Den Haag

Huisartsen Toosje Valkenburg en Peter de Groof hebben namens de beweging Optimale Zorg – Dappere dokters op 22 juni overleg gevoerd met de vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer over het manifest ‘Het roer moet om in de hele zorg’ waarin een grote groep artsen de dringende oproep doet aan de politiek om zich concreet uit te spreken over hoe de schaarste in de zorg te verdelen.

Valkenburg vond dat ze hun punt goed konden maken en kijkt met vertrouwen naar het vervolg: “In het najaar komt de contourennota en ik verwacht dat de minister daarin echt rekening houdt met onze voorstellen. Daarna is het van belang om met zorgprofessionals van de werkvloer te bespreken hoe we de gezondheidszorg kunnen doorontwikkelen naar een verbeterd systeem.”

Kernpunten uit het manifest zijn:

  • Politieke besluitvorming moet vaststellen welke zorg in Nederland beschikbaar moet zijn, in krachtige regio’s en bovenregionaal
  • Samenhang door samenwerking moet het leidend principe in de zorg zijn, stel vast waar marktdenken en marktwerking geen plaats heeft.
  • Publieke preventie op bevolkingsniveau is een taak van de overheid en een instrument in de kostenbeheersing
  • Meer capaciteit creëren door administratiedruk te maximeren tot 20 procent en verbeteren van beloningsstructuur en carrièreperspectief

Inmiddels hebben ruim 3000 zorgprofessionals het manifest ondertekend.

Meer informatie: optimalezorg-dapperedokters.nl/oproep-tot-optimale-zorg/

Delen