De ene norm is de andere niet

Hoe blij zullen de zorgverzekeraars zijn met de borstkankernorm van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)? Niet heel erg blij waarschijnlijk, want slechts twee ziekenhuizen voldoen niet aan de volumenorm van minimaal vijftig operaties per jaar: het Gemini Ziekenhuis in Den Helder en Sionsberg in Dokkum. Zorgverzekeraars die selectief zorg willen inkopen, willen echt wat te kiezen hebben. Er is alleen een dwingende reden om je kwaliteit te verbeteren als er een daadwerkelijke dreiging is om niet gecontracteerd te worden. Een keuze uit 97 van de 99 ziekenhuisorganisaties die ons land telt, biedt dan weinig meerwaarde.

Het lijkt er dus op dat de medisch specialistische beroepsgroep zich er met die volumenorm van vijftig iets te gemakkelijk vanaf probeert te maken. Natuurlijk stelt de NVvH meer kwaliteitscriteria dan dat aantal alleen, maar toch laat zorgverzekeraar CZ geheel volgens de verwachting weten dat het niet genoeg is. Het kiest ervoor de eigen normen te handhaven. Zorg waarin ziekenhuizen onvoldoende kwaliteit kunnen leveren, zouden ze aan collega-ziekenhuizen moeten overlaten, stelt een woordvoerder. Waarmee direct duidelijk is dat CZ vooralsnog onder kwaliteit iets anders verstaat dan de NVvH.

Het wordt tijd dat de patiënten(organisaties) een eenheid gaan vormen en een sterker geluid laten horen. Ze laten de discussie nu nog teveel bij de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars liggen. Daarmee bewijzen ze zichzelf geen dienst.

Delen