De ene SEH is de andere niet

Wat is een afdeling SEH? Wilna Wind van de NPCF heeft gelijk als zij stelt dat daarover onder de bevolking veel onduidelijkheid bestaat. En dat is iets wat feitelijk niet kan in een omgeving die zo snel verandert dat de ene SEH niet meer de andere is.

Neem als voorbeeld de SEH van het BovenIJ Ziekenhuis in Amsterdam-Noord. Voor Zorgmarkt interviewde ik recent de nieuwe bestuurder Edwin van der Meer over de veranderende positionering van dat ziekenhuis. Over de spoedeisende hulp zei Van der Meer toen dat het BovenIJ in samenwerking met de huisartsen antwoord wil blijven geven op basis acute zorgvragen van patiënten. Maar basis acute zorg bieden is iets anders dan een volwaardige SEH hebben. De hoogcomplexe spoedzorg wil BovenIJ niet zelf blijven doen, maar stuurt het direct door naar plaatsen waar gerichte expertise op dit gebied bestaat.

Als interviewer weet ik dit. Als lezer van Zorgmarkt of van deze blog weet u het (nu) ook. Maar als inwoner van Amsterdam-Noord weet ik het nog niet, want ik heb hierover nog geen publieksgerichte informatie in mijn brievenbus gekregen. En het proces dat zich in mijn deelgemeente afspeelt, speelt zich op dit moment op heel veel plaatsen in het land af.

Wilna Wind heeft dan ook gelijk met haar oproep aan Edith Schippers (VWS) dat zij snel moet komen met strengere en bindende kwaliteitseisen voor ziekenhuizen met een SEH waarop gehandhaafd kan worden. Maar daarnaast ligt er ook een taak voor de ziekenhuizen om de patiënten in hun adherentiegebied duidelijkheid te geven over de zorg die zij bieden en de grenzen daaraan. Alleen verwijzen naar de website is niet genoeg.

Delen