De gezichten van de huisarts

Het lijkt mij best lastig om als huisarts optimaal aan te sluiten bij al die mensen die in je spreekkamer verschijnen. Niet alleen komen die mensen in alle soorten en maten, voor hun hulpvraag geldt vaak hetzelfde.

Wat dat betreft moet je als huisarts best snel kunnen schakelen. Naast authenticiteit vraagt dat veel flexibiliteit. Dat gaat vast niet altijd even makkelijk.

Ook het zelfbeeld van de huisarts speelt hierin een rol. Daar wordt het lastiger.

Als huisarts wordt je als het ware vanzelf groot gebracht met de identiteit van de medisch expert. Historisch is dat goed te verklaren en bij veel patiënten is dat ook een van de hoekstenen van de kwaliteit van de huisartsenzorg.

Dat geldt echter niet bij alle patiënten. Zo vraagt de groep patiënten met langdurig verhoogde zorgconsumptie om een andere benadering. Denk aan mensen met SOLK klachten, bijvoorbeeld. Daar is het uiteindelijk niet de medische vraag die leidend is. De aard en omvang van het probleem liggen in de regel op een ander terrein en de kunst is om patiënten tot dat inzicht te laten komen. Bij voorkeur gebeurt dat op een manier waarbij de betrokken patiënt een actieve en zelfredzame rol gaat vervullen in zijn herstelproces. Nieuwe onderzoeken brengen de oplossing bij deze doelgroep zelden dichterbij.

Dat vraagt niet om een medisch expert, eerder om een facilitator, die in alle bescheidenheid zijn werk verricht.

Het is mijn overtuiging dat het noodzakelijk is voor huisartsen om zich bewust te zijn van dat verschil. Het is een verschil dat eenvoudig kan leiden tot subtiele verschillen in woordkeus, in de invalshoek waarmee het consult wordt ingegaan en op de non-verbale communicatie en lichaamshouding. Al deze zaken hebben effect op de patiënt. Ook kan het bewust kiezen voor de rol van facilitator, in plaats van die van expert, een voordeel opleveren voor de huisarts zelf.

Er zijn veel huisartsen die worstelen in de communicatie met de geschetste patiëntgroep. Het zijn in zo’n geval consulten die veel energie kosten en weinig opleveren. Het aannemen van de rol van facilitator kan veel energie besparen, zonder dat dit leidt tot het onttrekken aan verantwoordelijkheden of zorgplicht.

Mag ik u vragen wat eigenlijk het beeld is wat u hierin van zichzelf heeft?

Delen