De maat is vol

De maat is vol, de emmer is overgelopen, die laatste druppel, die laatste. Veel was er ook niet meer nodig om alle fysiotherapeuten in actie te krijgen. In actie tegen absurd beleid van de zorgverzekeraar. In actie tegen de macht en het misbruik ervan. In actie tegen de lage tarieven, in actie tegen alle eisen gesteld om, Hossana, een contract te mogen afsluiten. Tekenen bij het kruisje, as usual.

Een kentering, een verandering van denken, een samen sterk idee. Zorgverzekeraar VGZ heeft de strijd ontketend. Een foute publieke campagne rond de behandeling van rugklachten. Van allerlei suggesties. In diskrediet brengen van het professioneel handelen van de niet tot de geselecteerde VGZ groep behorende fysiotherapeuten. Onterechte aannames.

Fysiotherapeuten staan op, slaan terug

Het Genootschap voor fysiotherapeuten heeft gereageerd met een ultimatum. De toon is gezet. De stok is gevonden, en het lijkt of men geslagen wordt met de eigen stok. Fysiotherapeuten staan op, slaan terug. Social media explodeert en dagelijks sluiten zich meer mensen aan. Terechte bezwaren die al jaren leven.

Jammer. Samen met de zorgverzekeraar zou het zo veel aardiger zijn. Respect, vertrouwen. Waardering, samen optrekken in het voordeel van de verzekerde, onze cliënt. Nu trekt een verenigd fysiotherapeutenleger door de social-mediavelden. Van ganser harte hoop ik dat we elkaar vinden op de punten waar we zo verschillen.

Het zorglandschap is veranderd, en blijft veranderen. Is de zorgverzekeraar stil blijven staan? Juist nu is samen sterk de manier om optimale zorg te verlenen, de fysiotherapeut voorop. Waardeer dat!!  Na de hete zomer lijkt de herfst nog heter te worden…

Delen