Diëtisten leveren bijna 2 miljard op

Dieetadvies aan patiënten met zowel overgewicht als daaraan gerelateerde ziekten, zoals diabetes en hoge bloeddruk, levert over een periode van vijf jaar tot wel € 1,9 miljard op. Dit blijkt uit onderzoek dat de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, NVD, recent liet uitvoeren door SEO Economisch Onderzoek.

 

Anja Evers, directeur van de NVD meent dat dit onderzoeksresultaat onderstreept hoezeer het terecht is dat dieetadvisering vanaf 2013 weer in de basisverzekering is opgenomen. “Uit het onderzoek blijkt dat elke euro die wordt uitgegeven aan dieetbehandeling bij de onderzochte groep patiënten netto € 3,- op de zorgkosten bespaart. Een adequate vergoeding haalt drempels weg voor die patiënten die overgewicht met comorbiditeit onder professionele begeleiding willen aanpakken. Ook voor zorgverzekeraars liggen hier kansen om de investering in een adequate vergoeding in de aanvullende verzekering terug te verdienen.”

Uit de onderzoekscijfers blijkt dat voor elke euro die wordt besteed aan dieetbehandeling bij deze patiënten, de maatschappij netto € 14,- tot € 63,- terugkrijgt: € 56,- in gezondheidswinst, € 3,- aan netto besparingen op de totale zorgkosten en € 4,- als productiviteitswinst. Lucy Kok onderzoeker bij SEO Economisch Onderzoek: “Dit soort bedragen zijn wij niet gewend. In andere kosten-batenanalyses levert een euro besteed aan een (medische) interventie ongeveer € 3,- tot € 5,- op. Dieetadvisering is dus zéér kosteneffectief.”

De besparingen op de uitgaven aan zorgkosten zijn het gevolg van een toenemende gezondheid, waardoor kosten voor ziekenhuisopnames en medicijngebruik worden vermeden of uitgesteld. Ook de werkgever van de patiënt heeft baat bij een gezondere werknemer: de productiviteit van de patiënt neemt toe en hij verzuimt minder op het werk. Uit de uitgevoerde literatuurstudie blijkt bovendien dat méér consulten bij de diëtist leiden tot grotere effecten in termen van gewichtsverlies, verlaging van het cholesterol en verlaging van het bloedsuikergehalte. Het is aannemelijk dat ook de besparing op de zorgkosten groter is wanneer patiënten intensiever worden behandeld door de diëtist.

Nauwelijks een jaar geleden stond de NVD voor de rechter in Den Haag. Middels een kort geding tegen de Nederlandse Staat wilde de vereniging het schrappen van dieetadvisering uit de basisverzekering laten terugdraaien. Hoewel de diëtisten verloren, keerde de vergoeding dit jaar toch grotendeels (3 uur i.p.v. 4 uur adviesvergoeding) terug in de basisverzekering.

Delen