passende zorg

Samenwerking

We kijken als zorgprofessionals al over onze schaduw heen en zetten de patiënt centraal. Omdat het de menselijke maat is

frankvanwijck

Hoopvol

Hoe vertaal je de theorie van het achterwege laten van niet-passende zorg naar de praktijk