vrije artsenkeuze

Zonder contract geen zorg?

Het recht op vrije artsenkeuze staat opnieuw ter discussie. Ook onder de nieuwe ministers blijkt vrije artsenkeuze geen vanzelfsprekendheid

Dienie Koolen

Kampioen kostenbesparing

Onlangs verscheen in HP De Tijd een interview met minister Edith Schippers. Hierin stelde zij onder meer dat ‘de mensen op de werkvloer in de zorg de kampioenen zijn van de kostenbesparingen’. Zij moeten harder werken voor hetzelfde geld of zelfs voor minder. Ik vrees dat ik me als zorgverlener…

Vrije keuze – maar dan echt?

Vrije keuze – maar dan echt?

Hoe het ook precies afloopt met artikel 13, een ding staat vast: het imago van de zorgverzekeraars is blijvend beschadigd. Dat zij te veel macht hebben, vindt intussen een solide meerderheid van burgers. En dat is niet alles. Een enquêtevraag ‘Hoe zou u de zorg organiseren?’,…

Gestuurd

Gestuurd

Een interessante opmerking van Nivel-onderzoeker Jany Rademakers: “Als zo weinig patiënten actief kiezen, is het de vraag of keuzevrijheid kan werken als instrument om de zorg te verbeteren.” Rademakers zegt dit in een toelichting bij de publicatie van Nivel-onderzoek over de vraag waarom patiënten voor een bepaald ziekenhuis…

Mist rondom 1 miljard

Mist rondom 1 miljard

Op 16 december 2014 stemde een meerderheid van de leden van de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel van Minister Schippers om artikel 13 van de Zorgverzekeringswet te wijzigen. Deze wetswijziging zou tot gevolg hebben dat zorgverzekeraars de keuze van patiënten voor de eigen zorgverlener drastisch konden beperken. In de media…

Nog steeds: onvolkomen debat

Nog steeds: onvolkomen debat

De verstandigste bijdrage in de hele artikel 13-zaak komt van Désirée Hairwassers. Zij is van opleiding gezondheidswetenschapper, maar sinds bij haar in 2007 borstkanker werd vastgesteld, is ze ook actief en bekend als blogger. Ook is ze een uitgesproken stem op Twitter, waar Dees, zoals zij zichzelf bij voorkeur laat…