Duurzame zorg voor mens en dier

Ruim vierhonderd dierenartsen spraken donderdag in Nieuwegein op het Jaarcongres van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde over duurzame zorg voor mens en dier. Vanwege het 150 jarig bestaan van de beroepsvereniging was Koningin Beatrix te gast bij de lustrumrede van prof.dr. Herman Wijffels, hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering, en de jaarrede van prof. dr. Ludo Hellebrekers, voorzitter van de KNMvD. 

 

Tijdens de jaarrede kondigde Hellebrekers met trots aan dat als geschenk aan de Nederlandse samenleving een jaarlijkse Honours Class Sustainable Animal Stewardship wordt georganiseerd om een meer duurzame vorm van omgang met dieren over alle contexten heen te bevorderen. De honours class heeft een interdisciplinair karakter met bijdragen vanuit de ethiek, dier en recht, dierenwelzijn, MVO en diergeneeskunde. VvAA, ledenorganisatie en dienstverlener voor zorgprofessionals, ondersteunt dit kennisinitiatief.

“De gedachtelijn ‘Duurzame zorg voor mens en dier’, sluit naadloos aan op het One Health gedachtegoed,” betoogde Hellebrekers. Met de reële dreiging van ziekten die van dier op mens kunnen overgaan, en vice versa, is dit thema zeer actueel.

BNR-debat
Tijdens het BNR-debat later op de dag gingen deskundigen zoals Roel Coetinho (hoogleraar epidemiologie en preventie van infectieziekten), Ron Fouchier (hoogleraar virologie), Ludo Hellebrekers (voorzitter KNMvD) en Toon van Hoof (bestuurder LTO Nederland) hierover met elkaar in gesprek.

Dat gezamenlijk optrekken in het belang is van de zorg voor mens en dier, werd door alle aanwezigen gedeeld. Toch overheerste het gevoel dat er nog veel winst te behalen valt. Op lokaal niveau, in het onderzoek, en in de opleiding worden al stappen gezet, maar verbetering kan en is nodig. Uit het publiek riep een huisarts op: “Medisch vakinhoudelijk competenties zijn niet genoeg om het probleem zoönoses in te dammen. Kijk als professional over de muren van je praktijk.”

Het debat wordt op maandag 8 oktober, 19.00 uur – 20.00 uur, uitgezonden op BNR Nieuwsradio.

One Health Game
Een van de middelen die beschikbaar is voor artsen, dierenartsen en anderen binnen de gezondheidszorg voor mens en dier is kennismaken met de problematiek rond zoönoses in de One Health Game van de KNMvD. Met dit spel ervaren de deelnemers in een virtuele realiteit dat samenwerking tussen de humane geneeskundige organisaties en de diergeneeskundige organisaties essentieel is om met zoönoseproblematiek om te gaan. Ook deze game is ondersteund door VvAA.

 

Delen