En alweer een plan

Het eigen risico eenvoudiger en transparanter maken, daar kan niemand tegen zijn. Niet zo vreemd dus dat op het plan van NVZ vereniging van ziekenhuizen om precies dit te doen welwillender wordt gereageerd dan op het kort daarvoor gelanceerde plan van Patiëntenfederatie Nederland om het eigen risico te verlagen van 385 naar 175 euro.

Dat de Patiëntenfederatie op haar beurt weer niets ziet in het plan van NVZ, is echter niet zo gek. Directeur Dianda Veldman heeft een punt als ze stelt dat het plan slechts een deel van de populatie bevoordeelt: chronisch zieken schieten er weinig mee op. Om dezelfde reden ziet Ieder(in), het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, ook niet zoveel in het plan.

Volgens bestuurder Liane de Haan van ANBO, de belangenorganisatie voor senioren, hebben chronisch zieken juist wél wat aan het voorstel van NVZ. ‘Ze betalen het eigen risico niet meer ineens, maar in stappen’, zegt ze. Dat is in het plan van NVZ alleen waar als ze hun eigen risico opsouperen aan ziekenhuiszorg, wat natuurlijk niet altijd het geval is. Bovendien: de zorgverzekeraars bieden nu ook al betalingsregelingen om het eigen risico te spreiden over het jaar. Daarnaast bieden gemeenten compensatie aan chronisch zieken. Het plan van NVZ voegt daar – afgezien van het inzichtelijker maken van de eigen risico betalingen bij ziekenhuiszorg – feitelijk niet zo heel veel aan toe.

Kortom: een sympathieke deeloplossing, die volgens een eerste raming van Zorgverzekeraars Nederland vijftien miljoen euro gaat kosten. Per premiebetaler een futiel bedrag dus. Maar daarmee is de vraag of het plan kans van slagen heeft natuurlijk nog niet beantwoord. Edith Schippers houdt zich wat dit betreft op de vlakte. Dat past haar ook in haar huidige rol als demissionair (en vertrekkend) minister.

Delen