Enorme verschillen in de zorg

In het recent uitgelekt vertrouwelijke document uit de formatie lijken VVD en PvdA eensgezind in hun overweging om mensen meer zelf te laten betalen in de zorg. Maar hun verkiezingsprogramma’s kennen wel degelijk zeer grote verschillen van mening op het gebied van de zorg.  

 

Beide partijen zijn het er wel over eens dat de groei van de zorguitgaven (nu zo’n 70 miljard euro) moet worden beteugeld. Maar in hun verkiezingsprogramma’s verschillen de partijen grondig van mening over de manier waarop en de mate waarin. VVD wil 8,5 miljard bezuinigen, PvdA iets meer dan de helft van dat bedrag,  4,5 miljard. PvdA wil af van de net ingevoerde marktwerking, VVD wil die behouden, ondanks dat er volgens eigen zeggen van een echte markt geen sprake is.  De zorgverzekeraars moeten zich immers aan allerlei regels houden, zoals acceptatieplicht voor de basisverzekering. Bovendien is de uitgavengroei in de ziekenhuizen aan banden gelegd: 2,5 procent is de limiet. De komende kabinetsperiode willen de VVD daarin nog verder gaan: tot 2 procent. Daar staat de PvdA overigens wel voor open. Lees verder Trouw.nl

 

 

 

Delen