EU Blueprint Farmacie aangenomen

Medicijnen die op dit moment alleen worden voorgeschreven in het ziekenhuis moeten op grotere schaal beschikbaar komen in openbare apotheken. Dat is een van de aanbevelingen uit de ‘European Community Pharmacy Blueprint’ die vandaag in Parijs op hoofdlijnen is aangenomen tijdens de jaarvergadering van de Europese organisatie van apothekers, de PGEU. Alle 27 lidstaten van de EU lsteunden de hoofdlijnen. De Blueprint geeft weer wat apothekers op Europees niveau willen bereiken om de kwaliteit van de zorg aan patiënten te verbeteren.

De Blueprint noemt vier terreinen waarop apothekers een centrale rol moeten vervullen: het garanderen van het veilig medicijngebruik en de toegang tot medicijnen voor iedereen, het verbeteren van de therapietrouw van patiënten op individueel niveau, het bijdragen aan preventie en – zeker gezien aan de aanhoudende economische crisis in veel eurolanden – zorgen voor effectief en efficiënt en dus kostenbesparend medicijngebruik.

Een andere maatregel in de Blueprint is dat apothekers veel meer moeten worden ingezet om het medicijngebruik in verpleeg- en verzorgingstehuizen en bij oudere en chronische patiënten thuis te verbeteren. Daarmee kan verspilling van medicijnen en verbandmiddelen worden tegengegaan. Ook stelt de Blueprint dat apothekers door andere zorgverleners moeten worden herkend en erkend als ‘medicatie managers’ van patiënten. Apothekers dienen daarom meer controle over en verantwoordelijkheid voor de patiënten te krijgen. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat apothekers en andere zorgverleners de noodzakelijke medische gegevens over patiënten kunnen uitwisselen in betrouwbare en veilige systemen.

Delen