Extra aandacht NZa bij forse factuur

De recente publicaties in de media over te hoge rekening voor het verwijderen van oorsmeer hebben bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tot 500 nieuwe meldingen geleid. De NZa voert de komende tijd gesprekken met verzekeraars, ziekenhuizen en specialisten over hun verantwoordelijkheid bij het voorkomen van onterechte declaraties.

 

De NZa besteedt dit jaar in haar toezicht extra aandacht aan hoge ziekenhuisrekeningen. “Ziekenhuizen en specialisten moeten niet meer declareren dan ze kunnen uitleggen,” zegt Jaco van Lambalgen, woordvoerster van de NZa. “Toch krijgen wij meldingen binnen van hoge rekeningen.”

Onlangs werd op initiatief van PVV-Tweede Kamerlid Reinette Klever het fraudeloket zorg geopend. Hier zouden in de eerste dagen na opening al zo’n 400 meldingen zijn ontvangen.

De meeste meldingen zouden niet kloppende rekeningen betreffen. Daarbij was het voorbeeld van een KNO-arts die 1500 euro rekende voor een behandeling van een kwartier. De PVV-fractie denkt dat er in de Nederlandse gezondheidszorg ruim vijf miljard euro te besparen is door het opsporen van alle fraude.

Pieter Hasekamp, directeur van Zorgverzekeraars Nederland, vindt dat patiënten al direct bij het begin van een behandeling van de zorgverlener informatie moeten krijgen over kosten, kwaliteit en de geleverde prestatie: een bijsluiter bij elke behandeling. Dit zou volgens de ZN-directeur de kans op fraude aanzienlijk verkleinen.

Delen