Failliet

En toen ging het ineens hard: de weg van surseance van betaling naar faillissement van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen werd in slechts twee dagen afgelegd. Dat de redding van Slotervaart uitgesloten zou zijn, lag overigens al erg voor de hand. In de Amsterdamse ziekenhuiszorg is immers sprake van overcapaciteit.

Het dubbele faillissement leidde helaas tot een aantal onzinnige acties en berichten. SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven bijvoorbeeld maakte al op woensdagochtend de gang naar het Slotervaart, om het personeel een hart onder de riem te steken. Met taart nota bene – “Het is geen feesttaart” klonk in het nieuwsitem over het beeld van het aansnijden daarvan – maar afgezien daarvan had Van Gerven natuurlijk ook niets te bieden. De inderhaast opgestelde petitie voor behoud van het ziekenhuis werd bijna direct ingehaald door het uitgesproken faillissement ervan.

Het dubbele faillissement leidde tot een aantal onzinnige acties en berichten

Even onzinnig was de stellingname dat het allemaal de schuld van ZZP’ers in de zorg zou zijn. Dat het aantal ZZP’ers toeneemt is waar, maar het dubbele faillissement op hun bordje schuiven helpt niemand verder. Net zomin als de op social media geuite voorstellen om MC IJsselmeerziekenhuizen maar te laten overnemen door de gemeente en te laten leiden door het personeel.

De SP noemde het dubbele faillissement ‘het volgende slachtoffer van de markt in de zorg’. Gelukkig was het FD zo verstandig om een paar experts aan het woord te laten die uitlegden dat het geen taak is van zorgverzekeraars om een ziekenhuis te redden. Econoom Wim Groot stelde hierbij terecht dat wat nu gebeurt juist moet worden gezien als een positief gevolg van marktwerking.

In MC Slotervaart moeten de klinische patiënten direct worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Staat de sloophamer al klaar? En van wie is eigenlijk de grond onder het pand?

Delen