Financieringsprikkels in de zorg

12 januari is er in Utrecht een bijeenkomst over financieringsprikkels in de zorg, georganiseerd door het Sustainable HealthCare Lab. Sprekers zijn econoom prof. Johan Polder, ziekenhuisbestuurder Wout Adema en internist en bestuurder prof. Marcel Lévi.  

 

 

In dialoog met de aanwezigen wil het Sustainable HealthCare Lab komen tot 3 à 5 aanbevelingen voor betere financiering van de zorg: meer gezondheid per €, met specifieke aandacht voor de medisch specialistische zorg.

Het afgelopen decennium werkten we in de Nederlandse gezondheidszorg met een financieringssysteem dat door marktconforme prikkels de efficiëntie moest bevorderen. De vraag is of dat gelukt is. Marktwerking geeft een opwaartse druk op productie, en met budgetteringsplafonds en aanneemsommen proberen overheid en zorgverzekeraars nu die productie in te tomen. In de GGZ en Medisch Specialistische Zorg leidt de DBC-systematiek tot starre zorgpatronen, strategisch declareren en moeilijk te doorgronden bedrijfsvoering. Tegelijkertijd speelt kwaliteit een steeds grotere rol bij de inkoop van DBC’s. Geeft de DBC-systematiek ons nu meer zorg per €, en uiteindelijk meer gezondheid per €? Hier en daar klinkt de roep om regioregie en regiobekostiging.

Het Sustainable HealthCare Lab wil waarde, inhoud en effectiviteit toevoegen aan het lopende maatschappelijke debat over duurzame zorg, los van bestaande structuren en belangen.Meer informatie over de achtergronden en doelstellingen van het Lab en een overzicht van de activiteiten zijn te vinden op sustainablehealthcarelab.nl.

Maandag 12 januari vanaf 18.00 uur inloop met broodjes, om 18.30 uur start het programma. Om 21.00 uur afronding en gelegenheid na te praten. Plaats: ’t Hart, hoofdkantoor VvAA, Orteliuslaan 750, Utrecht. Aanmelden via sustainablehealthcarelab.nl > bijeenkomsten.

 

 

 

Delen