Gebruik het verlaagde AB-tarief

Met ingang van 2014 is het tarief voor inkomsten uit aanmerkelijk belang (box II) verlaagd van 25 procent naar 22 procent. Deze verlaging geldt alleen voor 2014. Volgend jaar gaat het tarief weer naar 25%. Het verlaagde tarief geldt tot een inkomen van € 250.000 (voor fiscale partners € 500.000). Het kan dus interessant zijn om te bekijken of u dit jaar nog dividend kan uitkeren.

 

 

Voordat u overgaat tot een dividenduitkering, dient u na te gaan of er voldoende eigen vermogen is. Een belangrijke belemmering daarbij vormt vaak de pensioenvoorziening. Voor het bepalen of er voldoende ruimte is voor een dividenduitkering dient de pensioenvoorziening te worden gewaardeerd op de commerciële waarde. Deze ligt vaak aanzienlijk hoger dan de pensioenvoorziening op de balans. Ter voorkoming van fiscaal nadelige consequenties is het dan ook van belang dat zorgvuldig wordt beoordeeld of er voldoende eigen vermogen is om dividend uit te keren.

Tip
Door nog dit jaar dividend uit te keren kunt u een voordeel van maximaal € 15.000 behalen. Laat daarom beoordelen of een dividenduitkering mogelijk is.

Delen