Gedeelde verantwoordelijkheid

De Nederlandse Zorgautoriteit stelt dat ziekenhuizen verzekerden geen informatie mogen geven die hen ongerust kan maken over hun zorgverzekering. Ze koppelt dit niet aan een concrete casus, maar iedereen die het nieuws heeft gevolgd, weet dat de berichtgeving van Haaglanden Medisch Centrum  mede de aanleiding vormt voor de waarschuwing.

De toezichthouder is uiterst kritisch over verzekerden waarschuwen dat contractonderhandelingen niet naar tevredenheid verlopen en stelt zelfs dat in dit verband sprake kan zijn van misleiding. Een stevige term, maar het is wel verklaarbaar waarom ze die gebruikt. Het gaat immers over contractonderhandeling die nog gaande zijn. En als daarin één partij de publiciteit zoekt, kan dit die onderhandelingen beïnvloeden. Die onderhandelingen zijn bedoeld om tot afspraken te komen die betrekking hebben op de verzekerde/patiënt. Die kan de reikwijdte ervan niet overzien omdat hij onvoldoende kennis heeft over zaken als omzetplafonds, hoofdlijnenakkoorden of JZOJP.

‘Als één partij de publiciteit zoekt, kan dit de contractonderhandelingen beïnvloeden’

Omdat de onderhandelingen nog gaande zijn, kan de verzekerde/patiënt er nog geen conclusies uit trekken. Natuurlijk is dit nadelig voor die verzekerden die voldoende tijd willen nemen voor een goed onderbouwde afweging of ze in 2022 bij dezelfde zorgverzekeraar willen blijven als in 2021, of willen overstappen naar een andere. Maar de verantwoordelijkheid om dit mogelijk te maken rust wel bij twee partijen. Al voor de afronding als een van die twee partijen eenzijdig naar buiten treden met de boodschap ‘Beste verzekerde, het dreigt te mislukken’, werpt vraagtekens op of dit ook als een gedeelde verantwoordelijkheid wordt gevoeld.

Delen