Geen IZA zonder GALA

Geef minister Ernst Kuipers maar eens ongelijk. “Nederland moet vol inzetten op preventie, anders loopt de gezondheidszorg helemaal vast”, zegt hij. En daar kun je het moeilijk mee oneens zijn. De zorgkosten zullen de komende jaren alleen maar verder toenemen. En daartegen optreden blijft dweilen met de kraan open als niets wordt gedaan om de noodzaak van zorggebruik terug te brengen.

Preventie en versterking van de sociale basis zijn de knoppen waaraan kan worden gedraaid om de zorgkosten te beteugelen. Dit maakt duidelijk waarom het zo belangrijk is dat nu naast het Integraal Zorgakkoord ook het ‘Gezond en actief leven akkoord’ (GALA) is gesloten. Het ‘zelf als het kan’-principe waarvan het Integraal Zorgakkoord doordrenkt is, krijgt alleen kans van slagen als volop wordt ingezet op preventie en als mensen worden doordrongen van het besef dat niet iedere vraag die ze hebben een zorgvraag is waarvoor ze bij de huisarts moeten zijn.

Niet iedere vraag is een zorgvraag voor de huisarts

“Eigenlijk zouden welzijnsvragen helemaal niet meer bij de huisarts moeten komen”, zegt staatssecretaris Maarten van Ooijen. Er zal nog heel wat moeten gebeuren voordat dit streven realiteit wordt. Maar wat voor die tijd al wel kan worden gerealiseerd, is dat mensen die met welzijnsvragen wél bij de huisarts komen, snel worden verwezen naar de juiste plek: de sociale basis.

Punt van aandacht hierbij is dat nu juist die sociale basis de afgelopen jaren is afgebroken. Als de correcte vertaling van het ‘versterken van de sociale basis’ waarover Van Ooijen het heeft, is dat nu fors geïnvesteerd gaat worden in het sociaal domein, zijn we op de goede weg.

Delen