Geen onderhandeling huisartsenzorg

Het zorgstelsel waarin de zorgverzekeraar als zorginkoper zorgprofessionals stimuleert tot doelmatige zorgverlening, komt in de huisartsenzorg maar moeilijk op gang.    

 

 

 

Geen enkele zorgverzekeraar onderhandelt met huisartsen over de inschrijftarieven en tarieven voor consulten, zo blijkt uit de marktscan Huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In plaats daarvan wordt de zorg op basis van standaardcontracten ingekocht, waarbij de huisartsen zelf aangeven welke aanvullende vormen van zorg kunnen worden geleverd. Zorgverzekeraars onderhandelen ook niet of nauwelijks over de vergoeding voor ingeschreven patiënten en de vergoeding van de consulten. De forse stijging in de totale uitgaven voor huisartsenzorg wordt veroorzaakt door het stijgende aantal patiënten dat naar de huisarts gaat. Volgens de Zorgautoriteit nemen huisartsen meer behandelingen over vanuit de tweede lijn. De NZa waarschuwt dat de kosten in de tweede lijn minimaal met een gelijk bedrag moeten afnemen om te voorkomen dat de betaalbaarheid van de zorg onder druk komt.

2 Reacties Reageer zelf

 1. G K Mitrasing
  Geplaatst op 28 januari 2013 om 10:37 | Permalink

  Grappig, weten de “onderzoekers” van de NZa zelf niet dat de inschrijftarieven en consulttarieven door de NZa worden vastgesteld?

 2. ANH Jansen
  Geplaatst op 29 januari 2013 om 00:16 | Permalink

  De Minister geeft op de vragen van Glenn Mitrasing antwoord in de vorm van antwoorden op kamervragen over contracteerbeleid van zorgverzekeraars bij logopedisten.

  Wat voor logopedisten geldt, geldt ook voor huisartsen.

  “De keuze voor maximumtarieven betekent dat het zorgverzekeraars vrij staat om onder het maximum te gaan zitten. Via het concurrentiemechanisme bepalen kwaliteitsverschillen en relatieve schaarste uiteindelijk de prijs.”

  “5
  Het is de rol van de zorgverzekeraars om de kosten van de zorg beheersbaar te houden. Het past in die rol dat zij, waar maximum tarieven gelden, lagere tarieven bedingen. Een doelmatige inkoop door verzekeraars die leidt tot een kostenbesparing zal ten goede komen aan de verzekerde door een lagere premie.”

  “Toezicht op de werking van de zorgmarkten is dan ook de hoofdtaak van de NZa. Beoordeling van de behoedzaamheid van zorgverzekeraars hoort daar niet bij. Wel daarbij hoort corrigerend optreden tegen omstandigheden en/of gedragingen van zorgaanbieders of zorgverzekeraars met aanmerkelijke marktmacht die de publieke belangen (kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid) schaden. Dat kan het geval zijn als zij de concurrentie belemmeren. Of zorgverzekeraars beschikken over aanmerkelijke marktmacht is op voorhand niet te zeggen en kan alleen vastgesteld worden door onderzoek van de NZa. Het feit dat zorgverzekeraars de partij zijn die een contractvoorstel doen aan logopedisten maakt nog niet dat zij beschikken over aanmerkelijke marktmacht. Logopedisten zijn vrij om het contractvoorstel van zorgverzekeraars af te slaan. Aangezien zorgverzekeraars zorgplicht hebben en dus voldoende zorg moeten inkopen voor hun verzekerden, wordt de vrijheid die zorgverzekeraars hebben in het opstellen van contracten beperkt.”

  —En gezien de uitkomst van het onderzoek naar kosten en baten van huisartsen staat er voor 2014 wat aan te komen. Behoudt van inkomsten mits gelijk deel wordt afgehaald bij de Tweede Lijn? Niet een inspanningsverplichting meer, maar een harde financiële uitkomstverplichting?

  Zou zomaar eens kunnen gebeuren in dit land. Je hebt de Liberaal van het jaar als Minister of je hebt haar niet.