Geen onderhandeling huisartsenzorg

Het zorgstelsel waarin de zorgverzekeraar als zorginkoper zorgprofessionals stimuleert tot doelmatige zorgverlening, komt in de huisartsenzorg maar moeilijk op gang.    

 

 

 

Geen enkele zorgverzekeraar onderhandelt met huisartsen over de inschrijftarieven en tarieven voor consulten, zo blijkt uit de marktscan Huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In plaats daarvan wordt de zorg op basis van standaardcontracten ingekocht, waarbij de huisartsen zelf aangeven welke aanvullende vormen van zorg kunnen worden geleverd. Zorgverzekeraars onderhandelen ook niet of nauwelijks over de vergoeding voor ingeschreven patiënten en de vergoeding van de consulten. De forse stijging in de totale uitgaven voor huisartsenzorg wordt veroorzaakt door het stijgende aantal patiënten dat naar de huisarts gaat. Volgens de Zorgautoriteit nemen huisartsen meer behandelingen over vanuit de tweede lijn. De NZa waarschuwt dat de kosten in de tweede lijn minimaal met een gelijk bedrag moeten afnemen om te voorkomen dat de betaalbaarheid van de zorg onder druk komt.

Delen