Geen tijd voor pauze

Hoewel ik bang ben dat het een serieus bedoelde opmerking was, bracht Fleur Agema van de PVV mij toch aan het lachen. Ze zei namelijk dat ze nooit een visie over de zorg heeft willen schrijven omdat die over een paar jaar toch niet meer actueel is. Onwillekeurig vraag ik mij dan af of de mensen die op de PVV stemmen zelf ergens een visie over hebben.

Agema wil een pauze inlassen voor de marktwerking in de zorg. Het valt te prijzen dat zij zich afkeert van het standpunt van de SP, en dus niet terug wil naar het oude zorgstelsel, dat alle dynamiek uit de markt haalt en iedere prikkel tot vernieuwing ontbeert. Wat zij echter bedoelt met de ‘vlucht naar voren’ van de VVD is mij niet helemaal duidelijk.

Edith Schippers heeft zich als minister van VWS meermalen beklaagd over het feit dat het stelsel ‘stuck in the middle’ verkeerde. Misschien is het in het licht van Agema’s voorstel goed nog maar eens te benoemen hoe belangrijk de vier akkoorden zijn die Schippers inmiddels heeft gesloten: met de medisch specialisten, met de ziekenhuizen, met de GGz en met de huisartsen. Als je dat een ‘vlucht naar voren’ noemt, begrijp je het belang van die akkoorden niet. Nu een pauze inlassen zou betekenen dat we weer teruggaan naar de ‘stuck in the middle’-periode die iedereen zo enorm heeft gefrustreerd. Ik ben dan ook blij dat niemand de PVV op dit moment als een serieuze coalitiegenoot ziet.

Delen