Geen verrassing

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

De reorganisatie die Mediq wil doorvoeren bij het bedrijfsonderdeel Apotheken Nederland liegt er niet om. Bij ongeveer de helft van de apotheken zijn maatregelen nodig om financieel overeind te kunnen blijven. Die maatregelen houden in dat in 2015 een jaarlijkse besparing van 19 miljoen euro wordt gerealiseerd en dat 134 fte aan arbeidsplaatsen komt te vervallen.

In een reactie op het persbericht op Zorgvisie.nl lees ik dat Mediq de reorganisatie wijt aan het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars, waadoor het klimaat voor apotheken en farmaceutische groothandels in Nederland is verslechterd. Een terechte constatering, want dit is inderdaad precies wat het preferentiebeleid heeft bewerkstelligd. Maar ik vind het naïef van bestuursvoorzitter Marc van Gelder dat hij hieraan toevoegt dat Mediq zich hierdoor gedwongen ziet opnieuw een reorganisatie door te voeren, terwijl de vorige pas begin dit jaar werd voltooid. Het wekt de suggestie dat hij dacht dat het preferentiebeleid iets van voorbijgaande aard zou zijn of dat die eerdere reorganisatie zou volstaan. Het roemruchte vonnis van de rechtbank in Breda van 13 mei 2008 wees uit dat het gezamenlijke preferentiebeleid dat de zorgverzekeraars sinds 2005 hanteerden mededingingsrechtelijk niet toegestaan was, maar een individueel preferentiebeleid wel. De grote zorgverzekeraars hebben dit toen direct fors uitgebreid. En sinds die tijd hebben ze geen indicatie gegeven dat ze dit als een tijdelijke maatregel zagen. De vraag is dus gerechtvaardigd of Mediq na het doorvoeren van deze nieuwe reorganisatie wél goed nieuws kan melden.

4 Reacties Reageer zelf

 1. JD Uithof
  Geplaatst op 11 september 2012 om 08:41 | Permalink

  Mijn idee is dat er sprake is van window-dressing om de Nederlandse apotheken en groothandel verkoopklaar te maken.
  Het belang van Mediq in de eigen onderneming is al gezakt naar 0%, men heeft er kennelijk geen vertrouwen meer in.
  Overigens is niet het preferentiebeleid momenteel het probleem, dat is al lang uitgekristalliseerd, maar het feit dat verzekeraars de tarieven bevriezen en ondertussen van de apotheek nog steeds dezelfde korting vragen als voor de invoering van het preferentiebeleid. Korting waarvan niemand kan vaststellen of die ook bij de patient terecht komt.

 2. J.A.M.
  Geplaatst op 11 september 2012 om 11:25 | Permalink

  Ik vind iedereen wel erg gemakkelijk met het boze vingertje naar de verzekeraars wijzen. In Groningen bewijst een ondernemende apotheker dat het ook anders kan; 100 meter vanaf een Mediq apotheek opende hij een nieuwe apotheek, en met succes! Klanten gaan massaal over vanwege de prettige benadering, vlotte bediening (met robot) klantvriendelijkheid en service.

 3. ANH Jansen
  Geplaatst op 12 september 2012 om 19:10 | Permalink

  Marc van Gelder kan wel degelijk goed nieuws melden, maar anders dan FvW denkt.

  Het is geen verrassing dat Mediq moet saneren en bezuinigen om het glazen hoofd boven water te houden. Het is wel verrassend dat zij dit zo brengen. De verzekeraars zijn ongetwijfeld aan het rekenen geslagen; 19 miljoen meer winst bij een marktaandeel van 14% impliceert een 200 miljoen meer winst voor de extramurale openbare farmacie in dit land en dat is 1 euro per wmg regel!

  De in het systeemmodel Zorgstelsel 2006 ingebouwde destructie mechanisme bestaat uit het moeten doorgeven van winst in welke vorm en om welke reden dan ook gerealiseerd aan de verzekeraars die worden geacht het door te geven aan de verzekerden in de vorm van een premie verlaging of verhoging van de kwaliteit of vermindering van de stijging van de premie of toevoegen van verschil tussen berekende schadelast en gerealiseerde schadelast aan de reserves voor het geval er nog slechtere tijden aantreden.

  Apotheken Nederland Mediq maakt winst. Mediq wil onder druk van de aandeelhouders nog meer winst bji dat onderdeel en doet het op deze manier.

  Marc van Gelder zal dus komend jaar het bericht moeten brengen dat de neerwaartse trend zich heeft voortgezet en wel een gemiddeld wmg tarief van 4.50.

  De Claw Back was volgens Marc van Gelder afgeschaft. Vergissing. De Claw Back is blijven bestaan en zelfs verhoogt. Onderbouwing is juridisch afwezig, maar ook Mediq durft het niet aan te vechten.

  Voorzienbaar is dat verzekeraars de Claw Back gaan verrekenen met een verdere daling van de wmg vergoeding. Die wordt door hen gezien als een PostPakketTarief a la PostNL of UPS tarief.

  Opbrengst claw back in 2011 was een 160miljoen euro. Zal in 2012 lager zijn uitgevallen. Wat let de verzekeraars nu om het tarief in 2013 verder te verlagen naar 3.95 (koopje!) en de claw back zogenaamd af te schaffen?

  En dan heeft Marc van Gelder nog te maken met de vrieskast prijzen; anti inflatie beleid van Achmea en VGZ; prijzen van maand oktober 2011 blijven de komende 2 jaar van kracht; prijsdalingen vallen echter naar de verzekeraars, prijsstijgingen zijn voor rekening van Mediq. Dat is vragen om grote problemen gezien de prijssystematiek op wereldniveau; nederland is een kruimel, een afvalputje, voor de Multinationals.

  Mediq heeft de eigen hand fors overspeeld.

  Wil Mediq een krachtzet doen, dan moet zij de KNMP dwingen om de Z-index per 1 januari 2013 in te trekken. Dat haalt het vloerkleed onder de zorgverzekeraars vandaan en maakt de markt echt tot een markt.

  Alle verzekeraars afwentelmodellen zijn immers mogelijk gemaakt door de Z-index: Couvert model, pakjes model, LPG, preferentie model, claw back, vrieskastprijzen, anti inflatie prijzen, dagprijzen, AIP minus modellen en noem maar op.

  AMM ligt bij de verzekeraars. Het moet Mediq nu toch wel bekend zijn. Budgettering door de Overheid is blijven bestaan. Het is geen USA in NL. Het is geen vrije markt.

  Dus wat doet die Z-index dan nog in dit land?

  Als Marc van Gelder goed nieuws wil melden aan zijn aandeelhouders zal het met het enige nieuws moeten komen dat echt zoden aan de dijk zet: de Z-index is ingetrokken.

  Vrije prijzen voor de tarieven voor dienstverlening.

  De prijzen voor geneesmiddelen an sich worden bepaald door fabrikanten, overheid en verzekeraars zoals CvZ en NZa zelf zeggen dat het zo zou moeten zijn! Als VWS GMT en ZN/ZN-leden dat niet willen dan moet Mediq en de KNMP zelf het ze maar afdwingen. CvZ en NZa zeggen geen partij te zijn in deze discussie en verwijzen naar de KNMP en GMT VWS.

  ZN en ZN-leden zullen de prijzen die zij apotheken en Mediq opleggen zelf moeten waarmaken, inclusief de leverbaarheid van de producten. Nu wentelen zij alles af op de apothekers, via de Z-index KNMP prijslijst. Dat is een doodlopende weg. Mediq merkt het nu zelf aan den lijve.

  De beurskoers van Mediq zal stijgen als de analisten en beleggers vernemen dat de centrale Z-index prijslijst van tafel is. Wat let deze beleggers niet om Marc van Gelder wat meer onder druk te zetten? Voor 1 miljoen euro per jaar laat hij het al jaren flink liggen!

  Op de loer ligt overigens Walgreens WHI uit de USA. Voor 50% eigenaar van Bootz Allianz en Kring Apotheken. De markt gaat meer en meer op een wereldmarkt lijken. Generieke fabrikanten opereren op wereldschaal; verlies in ene land wordt gecompenseerd door winst in een ander land. Zij hobbelen van aanbesteding naar aanbesteding. Zo ook bij de openbare apotheken in landen met ‘vrije’markt. Walgreens is wel in staat en bereid om wurgcontracten van verzekeraars te weigeren. Dat laat zij in de USA zien. Speelt het spel via de werkgevers en collectieven.

  Beste nieuws dat Marc van Gelder zijn aandeelhouders kan brengen is dan ook een fusie met Walgreens!

  (JMM is vermoedelijk een colpolteur van Robots, voegt niets toe aan de discussie en is natuurlijk op de hand van de verzekeraars: met een robot kan een apotheek zijns inziens kosten besparen door personeel te ontslaan; verlaging kosten resulteert in lagere schadelast voor de verzekeraars. Ook JMM ziet farmaceutische zorg als niets meer dan de prijs van het doosje en dat doosje voor de laagste prijs bij de patient krijgen met zoveel mogelijk zelfredzaamheid en zo mogelijk nog meer samenredzaamheid)

 4. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 13 september 2012 om 08:37 | Permalink

  Dit onderwerp is duidelijk uw metier heer Jansen, logisch ook gelet op uw achtergrond. Mijn complimenten voor uw sterke en inhoudelijke reactie.