Geen verrassing

De reorganisatie die Mediq wil doorvoeren bij het bedrijfsonderdeel Apotheken Nederland liegt er niet om. Bij ongeveer de helft van de apotheken zijn maatregelen nodig om financieel overeind te kunnen blijven. Die maatregelen houden in dat in 2015 een jaarlijkse besparing van 19 miljoen euro wordt gerealiseerd en dat 134 fte aan arbeidsplaatsen komt te vervallen.

In een reactie op het persbericht op Zorgvisie.nl lees ik dat Mediq de reorganisatie wijt aan het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars, waadoor het klimaat voor apotheken en farmaceutische groothandels in Nederland is verslechterd. Een terechte constatering, want dit is inderdaad precies wat het preferentiebeleid heeft bewerkstelligd. Maar ik vind het naïef van bestuursvoorzitter Marc van Gelder dat hij hieraan toevoegt dat Mediq zich hierdoor gedwongen ziet opnieuw een reorganisatie door te voeren, terwijl de vorige pas begin dit jaar werd voltooid. Het wekt de suggestie dat hij dacht dat het preferentiebeleid iets van voorbijgaande aard zou zijn of dat die eerdere reorganisatie zou volstaan. Het roemruchte vonnis van de rechtbank in Breda van 13 mei 2008 wees uit dat het gezamenlijke preferentiebeleid dat de zorgverzekeraars sinds 2005 hanteerden mededingingsrechtelijk niet toegestaan was, maar een individueel preferentiebeleid wel. De grote zorgverzekeraars hebben dit toen direct fors uitgebreid. En sinds die tijd hebben ze geen indicatie gegeven dat ze dit als een tijdelijke maatregel zagen. De vraag is dus gerechtvaardigd of Mediq na het doorvoeren van deze nieuwe reorganisatie wél goed nieuws kan melden.

Delen